Kancelářští pracovníci očekávají podporu v rámci psychického zdraví

Více než polovina Čechů již pracuje pouze z kanceláře a tento počet se zvýšil na 22% ve srovnání s údaji z května 2021 (17%), uvádí studie vypracovaná pro obchodní jednotku komerčního developmentu Skanska pro střední a východní Evropu. Upřednostňován je hybridní model s prací v kanceláři, avšak každý třetí zaměstnanec uvádí, že zaměstnavatel jim stanovuje přesný časový rozpis s omezenou možností změny. Studie rovněž ukazuje, jak se zaměstnanci přizpůsobují realitě práce z domova – více než polovina respondentů uvádí, že práce z domova má ze všech hodnocených aspektů nejpozitivnější vliv na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Češi jsou však vůči výhodám práce z domova skeptičtější než zbytek střední a východní Evropy.


Průzkum proběhl v České republice, Polsku, Rumunsku a Maďarsku a více než polovina respondentů v těchto zemích uvedla, že pracují pouze z kanceláře (52%). Počet kancelářských pracovníků se ve srovnání s květnem 2021 zvýšil, a to zejména v České republice, kde se jedná o 56 % zaměstnanců. ​Preferovaný model práce se od května příliš nezměnil, avšak v České republice chce více respondentů pracovat pouze z kanceláře (22 % ve srovnání se 17 % v květnu 2021).​

„Lidé se po dlouhých měsících práce z domova pomalu vrací do kanceláří. Někteří ale stále dávají přednost home office, protože vnímají práci v open space jako unavující, nemohou se soustředit nebo se dokonce necítí příjemně (20%). Očekávání  od kancelářských prostor se výrazně proměnila a zaměstnavatelé musí pracovní prostředí přizpůsobit novým potřebám svých zaměstnanců,“ říká Jana Prokopová, Leasing & Asset director ve Skanska.

Polští zaměstnavatelé jsou nejméně flexibilní

Každý třetí zaměstnanec uvádí, že zaměstnavatel jim stanovuje hybridní model práce s omezenou možností změny. Česká republika je spolu s Polskem nejméně flexibilní. Naopak třetina maďarských a rumunských kancelářských pracovníků se může svobodně rozhodnout, ve které dny budou pracovat doma a které v kanceláři. ​Každá třetí firma s hybridním modelem práce má vlastní systém plánování práce v kanceláři a nejlépe organizované je Rumunsko.„Jedním z největších problémů spojených s hybridním modelem práce a zejména s prací na dálku je začlenění nových zaměstnanců do kolektivu společnosti. Téměř polovina českých kancelářských pracovníků uvádí, že je při práci z domova obtížné najímat nové členy týmu. Jedná se o jednu z oblastí, kde úloha kanceláře jako místa společného setkávání zůstává nenahraditelná,“ dodává Jana Prokopová