RBP bude v roce 2022 hospodařit se schodkem kolem 160 milionů korun

Ostrava (3. prosinec 2021) – Správní rada RBP schválila zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2022, který bude i nadále ovlivněn zejména náklady souvisejícími s covidovou krizí. 

„V příštím roce očekáváme, že bude pokračovat hlavně očkování populace, testování a léčba covidových pacientů a aplikace nových léčiv. V tomto kontextu na covid predikujeme částku přesahující 500 milionů korun. Současně ale nemůžeme vyloučit ani možné kompenzace poskytovatelům zdravotních služeb za sníženou produkci v důsledku odkladu péče z přelomu let 2021/2022. Proto předpokládáme schodkové hospodaření RBP ve výši asi 160 milionů korun, které budeme muset profinancovat ze zůstatků z minulých let,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša. 

Příjmy RBP v roce 2022 by podle Klimši měly odpovídat aktualizované makroekonomické prognóze Ministerstva financí, přičemž výdaje na zdravotní služby jsou plánovány v souladu s úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Ta mimo jiné reflektuje vývoj nejen dohodovacího řízení, ale rovněž zapracovává požadavky na růst průměrných mezd ve zdravotnictví.

„Ve zdravotně pojistném plánu RBP pro rok 2022 jsme nezapomněli ani na naše pojištěnce a na podporu preventivních programů a klientských bonusů, kterým každoročně věnujeme maximální pozornost. Pro tento účel jsme ve fondu prevence vyčlenili částku bezmála 100 milionů korun,“ upřesnil ředitel Klimša.

Jednou z novinek je příspěvek do výše 500 Kč pro uživatele aplikace my213 v kategorii do 18 let na nákup brýlových obrub. Další novinkou je příspěvek na lázeňský pobyt určený k redukci nadváhy pro pojištěnce, kteří v době podání žádosti dosáhnou věku minimálně 19 let. Zdravotní pojišťovna chystá také speciální časově omezené akce, z nichž první bude hned v březnu, kdy RBP přispěje až 500 Kč na ochranné sportovní pomůcky pro děti do 18 let – chránič páteře nebo ochrannou přilbu.

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 40 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.