Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele; výsledky měření pokrytí koridorů a dálnic

Praha, 21. prosince 2021–V poslední monitorovací zprávě letošního roku jsme se opět věnovali transpoziční novele zákona o elektronických komunikacích – tentokrát z pohledu podnikatelů a zaměřili se na některé nejpodstatnější změny. Přinášíme rovněž obsáhlejší zprávu o výsledcích měření pokrytí koridorů a dálnic. Spotřebitelům též ujasňujeme, kam se mají obracet v případě problémů a dotazů, týkajících se rozhlasových a televizních poplatků – ČTÚ tato agenda totiž nepřísluší.

Ve výběru podstatných změn nechybí např. širší definice služeb elektronických komunikací, cenové zvýhodnění na hlasové služby, ale nově i tzv. přiměřený přístup k internetu nejen pro zdravotně postižené, ale i pro osoby s nízkými příjmy. Dále nové povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům při změně poskytovatele přístupu k internetu nebo nové informační povinnosti při uzavírání smlouvy. Věnujeme se i změnám ve spektru a v bezpečnosti sítí a služeb.

Kritéria aukce kmitočtů pro sítě LTE stanovila operátorům závazky pokrytí do roku 2021. Tyto závazky operátoři splnili, více informací najdete v obou zprávách o výsledcích měření, zde a zde. ČTÚ nicméně identifikoval některé přetrvávající problémy, jako je například signál uvnitř železničních vozů nebo existence ojedinělých nepokrytých úseků, kdy následně mobilní telefony mohou mít problém zajistit souvislou komunikaci.