Vedoucí postavení společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelného rozvoje bylo již po jedenácté v řadě oceněno indexem Dow Jones Sustainability World Index

Praha (25. listopad 2021). Společnost Schneider Electric, leader digitální transformace řízení energie a automatizace, oceněná jako nejudržitelnější společnost na světě v roce 2021 žebříčkem Corporate Knights, byla již jedenáctým rokem v řadě zařazena do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Opakované zařazení na seznam se opírá o trvale vynikající výsledky v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a odpovědného řízení v průběhu více než deseti let.

Do letošního světového indexu DJSI bylo zařazeno 322 společností z 61 oborů na základě globálního hodnocení korporátní udržitelnosti organizace S&P, které je jedním z nejznámějších globálních měřítek výkonnosti firem v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení (ESG). DJSI každoročně vybírá 10 % nejlepších společností z přibližně 2 500 organizací po celém světě, které představují 45 % globální tržní kapitalizace, a to na základě důkladného hodnocení výkonnosti v oblasti ESG. V roce 2021 získala společnost Schneider Electric skóre 86/100. Průměr v odvětví dosahoval hodnot 28/100.

Navyšování závazků směrem k udržitelnosti 

Toto ocenění odráží opakovaný pokrok a úspěchy společnosti Schneider Electric. Jako široce uznávaný realizátor a podporovatel udržitelného rozvoje společnost Schneider Electric nedávno oznámila, že ještě navyšuje své závazky v podobě nových cílů programu Schneider Sustainability Impact pro rok 2021-2025. Společnost každé čtvrtletí sleduje a zveřejňuje podrobnosti o svém pokroku. Nedávno také posílila své poradenské oddělení pro udržitelný rozvoj, aby podpořila rostoucí počet společností a organizací, které se jí snaží následovat.

Společnost Schneider Electric také zahrnuje DJSI jako jedno ze čtyř externích hodnocení, která tvoří Schneider Sustainability External & Relative Index (SSERI). Tento nástroj měří výkonnost společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti a má 25 % váhu z hlediska přidělování výkonnostních akcií (dlouhodobý motivační plán) vedoucím pracovníkům společnosti. 

Klimatický šampion

Společnost Schneider Electric je pravidelně oceňována a zařazována do žebříčků udržitelnosti, což dokazuje její hluboké odhodlání být globálním lídrem v oblasti klimatu a inkluze. Nedávno obdržela první místo ve svém oboru v hodnocení ESG prováděném ratingovou agenturou Vigeo Eiris a byla oceněna jako leader v oblasti diverzity deníkem Financial Times. Společnost se také umístila na čtvrtém místě mezi mezinárodními společnostmi a na prvním místě mezi společnostmi EURO STOXX 50 v žebříčku EcoAct Climate Reporting Performance a francouzský ekonomický týdeník Challenges ji ocenil jako klimatického šampiona za snížení ročních emisí skleníkových plynů Rozsahu 1 a 2. 

Kompletní seznam všech ocenění naleznete zde.

O společnosti Schneider Electric

Vizí společnosti Schneider Electric je umožnit každému co nejlépe využívat energii a dostupné zdroje, proto přinášíme pokrok a udržitelnost do všech oblastí života. Žijeme v souladu s heslem Life Is On. Naším posláním je být vám digitálním partnerem ve sférách udržitelnosti a energetické účinnosti. Řídíme digitální transformaci prostřednictvím integrace předních světových procesních a energetických technologií, produktů propojujících cloud s koncovými zařízeními, ovládacích prvků, softwaru a služeb napříč životním cyklem. Naše řešení umožňují integrovanou správu firem, domácností, budov, datových center, infrastruktury a průmyslu. Jsme nejlokálnější z globálních společností. Jsme zastánci otevřených standardů a partnerských ekosystémů, které sdílejí naše hodnoty smysluplného účelu, inkluze a zmocnění (Meaningful Purpose, Inclusive and Empowered). 
Více na www.se.com.