Až 100 tisíc dětí se chystá na přijímačky, stále dohánějí učivo z doby zavřených škol

Praha, 17. ledna – Základní školy letos budou opouštět silné populační ročníky. To výrazně zvýší převis uchazečů na nejvíce žádaných oborech. Jen 9. třídy letos opustí zhruba 100 tisíc dětí, další desítky tisíc budou zkoušet přijímačky na víceletá gymnázia. Velká část dětí přitom stále dohání učivo z doby zavřených škol, pomáhají jim v tom specializovaná doučování i vzdělávací portály.

Přes 100 tisíc žáků 9. ročníků opouští základní školy a velká část z nich se připravuje na blížící se přijímací zkoušky na střední školy. Ty proběhnou
na většině škol v dubnu, střední školy přitom očekávají velký zájem studentů. Do 9. tříd totiž dospěly děti ze silných populačních ročníků. „Převis zájmu na těch nejoblíbenějších školách tak bude ještě větší než v minulosti, u některých škol uspěje třeba jen jeden z 10 kandidátů,“ říká šéfredaktorka Nakladatelství Fraus Radka Šmahelová. 

Velkým problémem pro podstatnou část dětí přitom stále zůstává loňské uzavření škol. Některé školy zvládly přechod na on-line výuku lépe, jiné hůře. „Uzavření škol v loňském školním roce ještě více prohloubilo kvalitu výuky, to se projeví i při přijímačkách. Ještě větší roli než kdykoli předtím tak hraje individuální příprava,“ vysvětluje Radka Šmahelová.

Ta přitom čeká nejen deváťáky, ale i děti z 5. a 7. ročníků chystajících se na víceletá gymnázia. I tyto ročníky jsou populačně velmi silné a víceletá gymnázia tak může letos zkoušet dalších několik desítek tisíc dětí. „Při přípravě na přijímačky jsou oblíbená individuální doučování, ta jsou však poměrně drahá a nemůže si je dovolit každý. Velmi vhodným doplňkem jsou proto i vzdělávací portály,“ přidává lektorka přípravných kurzů na přijímačky Gabriela Nováková. 

Zájem o dodatečné procvičování učiva, který výrazně vzrostl v době zavřených škol, přitom v letošním školním roce neopadl. Web Škola s nadhledem navštíví každý měsíc stovky tisíc rodičů
a dětí. „Touha po doučování a procvičování je prakticky stejná jako loni
na podzim v době uzavřených škol. A s blížícími se přijímacími zkouškami dále poroste,“ dodává Radka Šmahelová.

Vzdělávací portály nabízejí možnost procvičování většiny školních předmětů v různých stupních obtížnosti včetně rychlého vyhodnocení a různých interaktivních prvků. Např. web Škola s nadhledem si v loňském školním roce vyzkoušelo 1,3 milionu žáků a jejich rodičů, o dva roky dříve to byly jen desítky tisíc studentů.

Suverénně největší zájem je přitom o doučování stěžejních předmětů, především českého jazyka a matematiky.  V češtině si žáci v posledních měsících vyzkoušeli téměř 600 tisíc cvičení. „Právě čeština a matematika jsou základem přijímacích řízení na střední školy. Na portálu Škola s nadhledem mohou děti vyzkoušet různá cvičení, zkušební testy i opakovat látku ze školy,“ uzavřela Gabriela Nováková.

České školy byly zavřeny už na jaře 2020 a poté po převážnou část loňského školního roku, jejich uzávěra tak patřila k nejdelším na světě. Letos sice zatím k plošném uzávěrkám škol nedošlo, nicméně zájem o vzdělávací portály neustává. Výuku komplikují různé karantény a izolace, prezenční výuka se tak střídá a kombinuje s on-line učením. To nároky na pozornost a připravenost žáků ještě zvyšuje.


Web www.skolasnadhledem.cz vytvořilo Nakladatelství Fraus, největší učebnicové nakladatelství tištěných i interaktivních vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Portál nabízí zdarma více než 6000 cvičení z většiny vyučovaných předmětů a dalších 1000 doplňkových materiálů vhodné pro všechny žáky a učitele bez ohledu na to, jakou učebnici používají.