Společnost KLM dále rozšiřuje přístup k udržitelnému leteckému palivu

Praha, 17. ledna 2022 – Společnost KLM začala od 13. ledna přidávat 0,5 % udržitelného leteckého paliva (SAF) na lety z Amsterdamu. KLM také kromě toho nabídne svým zákazníkům možnost zakoupit si dodatečné množství udržitelného paliva. Tímto způsobem chce stimulovat trh s palivem SAF. Kromě obnovy vozového parku a dalších inovací v rámci společnosti a odvětví se KLM zavázala k uskutečnění energetické transformace. Společnost KLM také již podepsala dohody s různými partnery a dodavateli udržitelného leteckého paliva (SAF).

Tvář cestování se v budoucnu změní a SAF bude v tomto ohledu hrát zásadní roli. Společnost KLM má díky zákazníkům, kteří se účastní programu SAF pro korporátní a nákladní dopravu, již dnes na celosvětovém trhu s udržitelným leteckým palivem poměrně významný podíl. 

Snížení emisí CO2 nejméně o 75 %

Emise CO2 z SAF, které KLM v současné době nakupuje, jsou nejméně o 75 % nižší než emise z fosilního petroleje. Proto je SAF v krátkodobém horizontu nejdůležitějším prostředkem pro drastické snížení emisí CO2, a přispívá tak k udržitelnějšímu rozvoji letectví. Náklady na udržitelnou variantu paliva jsou nejméně čtyřikrát vyšší a výroba zaostává. Společnost KLM doufá, že zvýšením poptávky se trh s palivem SAF bude dále rozvíjet, aby se zvýšila nabídka a udržitelné palivo se nakonec stalo levnějším.

Ambice SAF

S účinností od 1. ledna 2022 zavedla Francie povinné procento příměsi SAF. V Nizozemsku tato povinnost zatím není. V rámci Evropy existuje návrh na dosažení povinného 2% podílu SAF do roku 2025 pro všechny lety v Evropě a z Evropy. Společnost KLM a její partneři v koalici Čisté nebe pro zítřek již dříve oznámili, že jejich ambicí je dosáhnout v roce 2030 celosvětového podílu SAF ve výši 10 %. Za tímto účelem se společnost KLM nyní rozhodla začít přidávat více SAF dobrovolně.

Kromě toho se společnosti Air France-KLM, KLM a Air France zavázaly dodržovat trajektorii snižování emisí CO2, kterou pro sektor letectví vypracovala iniciativa Science Based Targets. To zajistí, že cíle společnosti KLM budou v souladu s cíli dohody OSN o klimatu podepsané v Paříži (čistá nula v roce 2050). Klíčovým faktorem pro dosažení těchto cílů je zvýšené využívání SAF.

Standardní příplatek k ceně letenky

0,5% podíl SAF doplní SAF, který je již přimícháván zákazníkům, kteří se zapojili do programů SAF pro korporátní a nákladní dopravu společnosti KLM. K ceně letenky bude připočten příplatek za dodatečný SAF. To znamená, že cestující společnosti KLM budou automaticky přispívat na nákup udržitelného paliva. Příplatek se bude pohybovat od 1 do 12 eur za letenku v závislosti na uletěné vzdálenosti a rezervovaném sedadle (economy nebo business).

Společnost KLM použije tento příspěvek na financování standardní 0,5% příměsi SAF na všech letech z

Amsterdamu. 

Služba CO2ZERO rozšířena o možnost SAF

Pro individuální cestující, kteří si přejí dále snížit ekologickou stopu svého letu, jsme rozšířili naši službu CO2ZERO o možnost zakoupení dodatečného množství SAF. Tato možnost bude k dispozici jako doplněk k naší stávající alternativě kompenzace na podporu projektu zalesňování s certifikací Gold Standard. Znovu zalesňování je způsob, jakým lze kompenzovat emise CO2 mimo letecký průmysl. Dodatečným nákupem SAF přispěje cestující k menší spotřebě fosilního kerosinu, a tím k přímému snížení emisí CO2 v důsledku létání. Společnost KLM opět použije celou částku získanou na nákup SAF na zvýšení celosvětové produkce SAF. 

Nákup SAF

V roce 2011 uskutečnila společnost KLM první komerční let na světě na směsné biopalivo. V únoru 2021 jsme uskutečnili komerční let s příměsí udržitelného syntetického paliva. V případě SAF se KLM zaměřuje na všechny technologie vedle sebe: na bázi použitého kuchyňského oleje, lesních zbytků a udržitelného syntetického paliva. KLM v současné době nakupuje poměrně velké objemy SAF a podepsala s dodavateli různé kupní smlouvy. To zaručí standardní příměs 0,5 % pro lety z Amsterdamu a umožní společnosti KLM uspokojit dodatečnou poptávku generovanou cestujícími prostřednictvím programu CO2ZERO, jakož i poptávku generovanou partnery v rámci programu SAF pro podniky KLM a programu SAF pro nákladní dopravu Air France-KLM-Martinair, čímž přispěje ke snaze společnosti KLM dosáhnout 

*  *  *  *  *

About KLM Royal Dutch Airlines  

For over a century, KLM has been a pioneer in the airline industry. KLM is the oldest airline still operating under its original name and aims to be the leading European network carrier in customer centricity, efficiency and sustainability. The KLM network connects the Netherlands with all of the world’s key economic regions and is a powerful engine driving the Dutch economy.  

KLM Royal Dutch Airlines is part of the Air France–KLM Group. KLM is also a member of the global SkyTeam Alliance, which has 19 member airlines.  

For more information about KLM, please visit KLM.comKLM NewsroomFacebookInstagramLinkedIn or Twitter

About Air France-KLM

A global player with a strong European base, the Air France-KLM Group’s main areas of business are passenger transport, cargo transport and aeronautical maintenance. Air France-KLM is a leading airline Group in terms of international traffic on departure from Europe. It offers its customers access to a worldwide network, covering over 300 destinations thanks to Air France, KLM Royal Dutch Airlines and Transavia, mainly from its hubs at Paris-Charles de Gaulle and Amsterdam-Schiphol. Its Flying Blue frequent flyer programme is one of the leaders in Europe with over 17 million members. Together with its partners Delta Air Lines and Virgin Atlantic, Air France-KLM operates the largest transatlantic joint venture, with more than 340 daily flights in 2019.

Air France-KLM is also a member of the SkyTeam, the alliance dedicated to providing passengers with a more seamless travel experience at every step of

their journey 19 member airlines working together across an extensive global network. 

Recognized for 15 years as an industry leader in sustainable development, the Air France-KLM Group is determined to accelerate the transition to more sustainable aviation. Since 2003, the Air France-KLM Group has been a member of the United Nations Global Compact. The aim is to make a significant contribution to the UN Sustainable Development Goals in connection with the Group’s activities.