APRA otevírá již sedmnáctý ročník oborové soutěže LEMUR. Stala se výhradním partnerem soutěže Sabre Awards

Praha, 31. ledna 2022 – Asociace public relations (APRA) otevírá již sedmnáctý ročník oborové soutěže LEMUR – Česká cena za public relations. Vedle 31 soutěžních kategorií se mohou soutěžící těšit i na partnerství s prestižní soutěží Sabre Awards. Uzávěrka přihlášek je 27. března, vyhlášení výsledků se bude konat v první polovině června.

Od dnešního dne mají soutěžící možnost přihlašovat své projekty do 17. ročníku neprestižnější soutěže PR projektů LEMUR – Česká cena za PR. Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže je 27. března, výherci budou oceněni na slavnostním večeru, který proběhne v první polovině června.

Letošní novinkou v soutěži je uzavření partnerství s prestižní soutěží Sabre Awards. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo uzavřít partnerství s tak prestižní soutěží, jakou je Sabre Awards“ uvedl Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA. „Projekty, které zvítězí v kategoriích Komunikační disciplíny získají přihlášku své práce do Sabre a možnost se porovnat s dalšími zahraničními projekty v této prestižní soutěži,“ doplnil Patrik Schober.

Soutěžící mohou své projekty přihlašovat do kategorií rozčleněných do čtyř skupin: Komunikační disciplíny, Oborové kategorie, Komunikační nástroje a Řízení kampaní. I letos oceníme osobnost za přínos oboru a práci tiskových mluvčí. Ti získají speciální cenu v podkategorii tiskový mluvčí státní správy a tiskový mluvčí soukromého sektoru. Mluvčí budou nominováni odbornou veřejností prostřednictvím nominačního formuláře a jejich kvality bude hodnotit porota složená ze zástupců médií a předních odborníků na PR a marketing.

Partnery letošního ročníku jsou ForEvent, Monitora, STEMMARK. Mediálními partnery se staly oborový časopis Marketing&Media a služba Protext ČTK. Veškeré informace o soutěži a uplynulých ročnících naleznete na webových stránkách soutěže. Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru soutěže.

LEMUR – Česká cena za Public Relations

Profesní soutěž je pravidelně vyhlašována od roku 2006 a je otevřena všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations (PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům). Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2020 až do března 2021, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele.

O Asociaci public relations (APRA)

APRA (Asociace public relations) je dobrovolné sdružení PR agentur a komunikačních oddělení firem a společností působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 17 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.