Úřad ukazuje, jak správně provést měření rychlosti internetu

Praha, 01. 02. 2022 – Český telekomunikační úřad zveřejnil další edukativní video. Názorně ukazuje správné použití měřicího nástroje NetTest. Ani technicky méně zdatná část veřejnosti tak nemusí mít obavy z celého procesu. Video vzniklo na základě poptávky odborného sektoru a mělo by sloužit nejen veřejnosti, ale i operátorům, kteří odkaz na něj mohou použít v procesu aktivní komunikace se zákazníkem v okamžiku, kdy společně řeší právě otazníky kolem kvality služby přístupu k internetu. 

Edukativní video najdete na YouTube Českého telekomunikačního úřadu a rovněž na stránkách Telekomunikační akademie. 

Měřicí nástroj NetTest je v provozu již čtyři měsíce. Zkušenosti s jeho provozem jsme popsali v odborném článku zde. Zkoumali jsme i vývoj kvality služby přístupu k internetu na základě dat z provozu nástrojů NetMetr a NetTest, a výsledky shrnuli do tohoto materiálu. V tomto vývoji lze jednoznačně spatřovat pozitivní vliv nových povinností poskytovatelů služby daných všeobecným oprávněním VO-S/1, které stanovilo parametry kvality služby přístupu k internetu. Ve sledovaném období před platností VO-S/1 se průměrná hodnota poklesu výkonu služby pohybovala v rozmezí 53 až 58 %, ve sledovaném období, kdy už VO-S/1 bylo v platnosti, průměrný pokles výkonu dosahoval v období duben až červen 2021 dle výsledků měření nástrojem NetMetr hodnoty pouze 16 %. V druhé polovině roku 2021 došlo sice k nárůstu hodnoty průměrného poklesu výkonu služby, tento pokles nicméně nepřekračoval limitní hodnotu 40 %, která vychází z definice běžně dostupné rychlosti.