Exekutor Podkonický se ohradil proti obviněním z falšování: elektronické potvrzenky posvětil Nejvyšší správní soud již v roce 2013, Hůle je podnikatel v neziskovém sektoru

Praha, 14. února 2022 – Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, PhD. se dnes ohradil proti obviněním z falšování doručenek, které proti němu vznesl Daniel Hůle z neziskové organizace „Člověk v tísni“. Způsob a formu vystavování elektronických potvrzenek o doručení posuzoval již v roce 2013 kárný senát Nejvyššího správního soudu a neshledal na nich žádný rozpor se zákonem. Nárok na úhradu nákladů osobního doručení zase potvrdil Městský soud v Praze v lednu letošního roku. Daniel Hůle z „Člověka v tísni“ podle něj zneužívá složitost exekučního řádu k umělému vytváření mediální kauzy, kterou se snaží upoutat pozornost na svou agendu tzv. „Milostivého léta“. To mu má sloužit k udržení se v centru pozornosti médií, aby mohl získat další prostředky na svou činnost.

Obvinění z falšování doručenek je křivé jak šavle a má sloužit jen ke zviditelnění Daniela Hůleho. Občanský soudní řád zná vedle doručenky také jiná potvrzení jako je průkaz o doručení, což jsou právě ty elektronické dokumenty, o kterých tu mluvíme. Ty prokazují, že písemnosti byly doručeny, což je nezpochybnitelně prokázáno už jen samotným faktem, že podle nich exekuční soudy následně jednaly. Takto o tom již před devíti lety rozhodl kárný senát Nejvyššího správního soudu a neshledal na mém postupu nic nezákonného,“ říká soudní exekutor Juraj Podkonický.

Exekutorský úřad pro Prahu 5, který Juraj Podkonický vede, doručoval písemnosti formou tzv. osobního doručení zaměstnanci úřadu do konce června roku 2012, kdy byly zákonem zřízeny datové schránky. Důvodem byla snaha zamezit plýtvání hotových výdajů věřitele v případě neúspěšných exekucí. Od roku 2012 jsou písemnosti doručovány bezplatně do datových schránek.

Nezpochybnitelný je také nárok na úhradu nákladů na osobní doručení ve výši 50 korun. Daniel Hůle z „Člověka v tísni“ se neustále zcela nepravdivě zaštiťuje tvrzením, že náklady exekuce jsou zastropovány paušálem ve výši 750 korun bez DPH. To ale není pravda. Podle exekučního řádu náleží soudnímu exekutorovi také náhrady za doručení písemnosti a ztrátu času. Tyto nároky byly nedávno potvrzeny judikátem Městského soudu v Praze z ledna tohoto roku, kdy soud posuzoval nárok soudního exekutora na náhradu nákladů právě v souvislosti s tzv. „Milostivým létem“. Hůle se také plete, když tvrdí, že náhrada 50 korun náleží za doručenku. To je však typický příklad pletení si pojmů s dojmy. Náhrada náleží výhradně za doručení jako takové, nikoliv za doručenku. Neznalost zákona neomlouvá je právní princip, který platí i pro pana Hůleho.
Právní úprava tzv. ‚Milostivého léta’ je nedokonalá a celá akce i přesto, že pohledávky za část dlužníků hradil přímo Člověk v tísni, bohužel ani zdaleka nedosáhla vytčených cílů. Místo toho, aby se zamyslel nad smyslem celého konceptu, se Daniel Hůle snaží toto své fiasko zakrýt neustálým obviňováním soudních exekutorů. Udržuje se tak v centru pozornosti médií, aby na svou činnost získal další prostředky. Odmítám se na podnikání pana Hůleho podílet svým dobrým jménem a pověstí,“ uzavřel JUDr. Juraj Podkonický.