Předběžné hospodářské výsledky Rheinmetallu: rekordní výsledek společnosti, provozní marže 10,5 % a peněžní tok výrazně nad cílovým pásmem

Na základě předběžných údajů dosáhla společnost Rheinmetall AG ve fiskálním roce 2021 provozního výsledku v hodnotě 595 milionů eur, čímž překonala o 149 milionů eur, tj. přibližně o 33 %, částku 446 milionů eur z předchozího roku (v souladu s IFRS 5, a upravenou o ukončované činnosti). Celoroční provozní zisk je tedy rovněž vyšší než aktuální očekávání kapitálového trhu, která na základě nejnovějších konsenzuálních odhadů finančních analýz sestavila 11. února tohoto roku společnost Vara-Research. Ty předpokládají provozní zisk ve výši 570 milionů EUR.

Spolu s tímto rekordním výsledkem dosáhla společnost Rheinmetall ve fiskálním roce 2021 očekávané celokoncernové provozní marže ve výši 10,5 %, čímž překonala naposledy předpokládanou marži ve výši přibližně 10 %. K tomu přispěly zejména dobré výsledky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, jež Rheinmetall zakončil s provozní marží ve výši 16,4 %, což znamenalo výrazné překonání vysoké hodnoty marže z předchozího roku ve výši 13,7 %. Kapitálový trh očekával pro čtvrté čtvrtletí roku 2021 marži pouze 14,5 %. Za mimořádným zlepšením ziskovosti stojí zejména přísné řízení nákladů a příznivě nastavený produktový mix.

Kromě toho ve fiskálním roce 2021 překonal očekávání i provozní volný peněžní tok a dostal se nad cílové pásmo 3 % až 5 % tržeb.

Tržby skupiny ve fiskálním roce 2021 – na základě předběžných údajů – vzrostly oproti předchozímu roku o 253 milionů eur na 5,658 miliardy eur. Po očištění o ukončované činnosti v souladu s IFRS 5 pak dosáhly hodnoty 5,405 miliardy eur. Tržby vzrostly přibližně o 4,7 %, což je mírně pod zveřejněnou prognózou společnosti Rheinmetall na celý rok na úrovni zhruba 6 %. Zpomalení růstu tržeb bylo způsobeno především omezenou dostupností surovin a polovodičů, což mělo za následek snížení počtu odvolávek ze strany významných zákazníků, spolu s přesunem obchodů v rámci mezinárodních projektů ze čtvrtého čtvrtletí roku 2021 na první čtvrtletí roku 2022.

17. března 2022 Rheinmetall zveřejní konečné finanční údaje a úplnou zprávu o vývoji podnikání v roce 2021, jakož i výhled na fiskální rok 2022.