Českým rodinám se v loňském roce během pandemie zvýšily především výdaje na jídlo a vybavení pro online výuku

Domácnosti s dětmi naopak nejvíce ušetřily na výdajích na kroužky, koníčky a zábavu, dopravu nebo oblečení 

28. února 2022 – Během koronavirové pandemie se měsíční výdaje zvýšily čtvrtině českých domácností s jedním a dvěma dětmi (23 %, resp. 26 % domácností) a téměř polovině (48 %) rodin se třemi a více dětmi. Snížení výdajů zaznamenalo naopak kolem 11 % domácností s dětmi. Průzkum, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK, dále zjistil, že zdaleka nejvýznamnější byl nárůst nákladů na jídlo, který zaznamenalo 82 % rodin s dětmi.

Rodiny s dětmi musely dále investovat především do technického vybavení potřebného pro online výuku, samozřejmě úměrně tomu, zdali mají jedno, dvě nebo více dětí. Tyto náklady rostly u více než 60 % domácností s dětmi, stejně jako výdaje za připojení k internetu, s jejichž zvýšením se muselo vypořádat bezmála 36 % rodin. 

„Není velkým překvapením, že největší nárůst výdajů rodin s dětmi během koronavirové pandemie souvisel s uzavřením škol a nařízenými karanténami u jednotlivých tříd. Rodiče pak museli dětem doma zajistit nejen stravu, ale také vybavení nezbytné pro distanční výuku. Rodinám s jedním a dvěma dětmi se také často zvýšily náklady na hlídání dětí, když museli rodiče do práce,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Koronavirová pandemie přinesla u 80 % rodin s dětmi snížení výdajů na koníčky a kroužky, a více než polovina (55 %) domácností ušetřila také za dopravu. Polovina (50 %) rodin se třemi a více dětmi zaznamenala snížení nákladů na ubytování svých dětí na koleji nebo v podnájmu. 

„Během pandemie trávily děti více času doma, což se odrazilo ve snížení výdajů rodičů nejen na dětské oblečení, ale také na kapesné. Náš průzkum ale také ukázal, že přibližně pětina rodin nezapomínala ani na zábavu a sportovní aktivity pro své děti, takže se jim tento typ výdajů naopak zvýšil,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Nárůst výdajů na děti ve spojitosti s pandemií uvádějí nejčastěji domácnosti s nejnižšími příjmy a také rodiče na rodičovské dovolené. 

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.