V průměru dluží Češi opět méně, největší závazky mají stále Pražané

Hradec Králové, 16. března 2021 – Už čtvrtým rokem v řadě se snížil průměrný dluh lidí se závazky po splatnosti. Od roku 2018 se průměrná výše závazků českých dlužníků snížila o 2 000 Kč. Zatímco v roce 2020 šlo průměrně o 27 100 korun, v loňském roce klesla výše průměrného dluhu na 26 500 korun. Stejně jako v předchozích letech mají dluhy po splatnosti spíše muži (57 % dlužníků), kteří mají také mírně vyšší závazky (v průměru 28 100 korun). Setrvalý pokles výše závazků českých dlužníků ukazují analýzy dat společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Nejvíce Čechů s dluhy po splatnosti pochází z Moravskoslezského kraje, jde téměř o 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem necelých 25 100 korun. Následuje Ústecký kraj s 13 % dlužníků a průměrným dluhem 25 300 korun a Středočeský kraj s 11 % dlužníků a průměrnou výší závazků 27 100 korun. Jen něco málo přes 7 % dlužníků pochází z Prahy, ale jejich průměrný dluh je nevyšší z celé republiky – přibližně 29 700 korun. Nejméně dlužníků má kraj Vysočina (přes 3 %) s průměrným dluhem necelých 27 200 korun.

„Stále považujeme poslední dva roky z pohledu vytváření úspor a schopnosti splácet své závazky za nestandardní. Sice se v loňském roce rychlý růst úspor domácností jako v roce 2020 neopakoval, ale lidé dále více zvažovali, zda budou schopni platit nejnutnější výdaje, jestli budou mít prostředky na pokrytí závazků vzniklých ze spotřebitelských úvěrů a více si vytvářeli finanční rezervy. Z naší analýzy opět vyplynulo pozitivní zjištění, že je relativně nízký podíl dlužníků s dluhy po splatnosti v nejmladší i naopak v nejstarší věkové kategorii,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Češi mají finanční závazky po splatnosti především v produktivním věku. Necelých 28 % českých dlužníků je ve věku mezi 35 až 44 lety a jejich průměrný dluh činí necelých 25 000 korun. Věková kategorie 45–54 let reprezentuje 24 % dlužníků s průměrným dluhem přes 30 500 korun. Necelá 2 % dlužníků s průměrným dluhem kolem 19 000 korun spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Více jak 12 % dlužníků je ve věku přes 65 let a v průměru dluží téměř 28 000 korun.

Z naší analýzy také bohužel vyplývá, že více než polovina dlužníků svoje závazky zatím ani nezačala splácet. I když dlužník z nějakého důvodu nemůže aktuálně splácet, je nezbytné, aby kontaktoval věřitele, vysvětlil jim situaci a aby společně našli postup, jak takovou situaci řešit. Současně opakovaně narážíme na kumulaci dluhů, téměř čtvrtina dlužníků má více než jeden dluh po splatnosti. V letošním roce lze již s jistotou počítat se zdražováním energií a víceméně veškerých nákladů na domácnost. Pokud jsou lidé již nyní v situaci, kdy nezvládají splácet své závazky, měli by začít přemýšlet, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období,“ dodává Jaroslava Palendalová.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.