Oznámení občanské iniciativy k podpoře kandidatury generála Petra Pavla na prezidenta České republiky www.zaspolecnehoprezidenta.cz

Oznamujeme založení výjimečné občanské iniciativy s cílem podpořit předpokládanou kandidaturu na prezidenta generála Petra Pavla. 

Cílem iniciativy je podpořit a sdružit podporovatele Petra Pavla. Iniciativa nabízí možnost podpořit cestu generála Petra Pavla na Hrad, a to přes registrovaný transparentní účet i přes možnost přidat vlastní podpis k podpoře kandidatury Petra Pavla. 

Inciativu založil mladý podnikatel Adam Coubal. Iniciativa je profesionálně koncipovaná a statutárně ošetřena osobnostmi jako je Zdeněk Tůma, Martin Jan Stránský a Leon Jakimič. Zakladatelé iniciativy jsou přesvědčeni, že ze všech kandidátů do příštích prezidentských voleb je Petr Pavel právě tím nejlepším. Petr Pavel již prokázal, že umí pomáhat a naslouchat a že nás chce spojovat, nikoliv rozdělovat. Podstatné je i to, že Petr Pavel má unikátní zkušenost na mezinárodním poli, která bude nezbytná a důležitá v nových geopolitických podmínkách.  

Iniciativa je jedinečná v tom, že vzniká ještě před předpokládaným oznámením kandidatury Petra Pavla, navíc představuje první polistopadový vzor právně a organizačně koncipované iniciativy svého typu. 

Všechny informace o iniciativě najdete na stránkách www.zaspolecnehoprezidenta.cz

včetně často kladených otázek a odpovědí, možnosti přihlášení a podpory, stanov iniciativy, složení správní a dozorčí rady a možnosti se s iniciativou přímo spojit. 

Za Společného prezidenta