Více než čtvrtina českých domácností utratí za léky a další doplatky ve zdravotnictví desetinu až třetinu svého měsíčního rozpočtu

Hradec Králové, 2. května 2022 – Méně než desetinu svého měsíčního rozpočtu utratí v souvislosti se zdravím (za léky, rehabilitace, zdravotní pomůcky, nehrazené úkony ad.) sedm z deseti (70 %) českých domácností. To je o něco více než před rokem, kdy se jednalo o 65 % českých domácností. Mírně vzrostl i počet domácností, které utratí za stejným účelem 10 až 30 % svého rozpočtu – z 26 % na 27 %. Výdaje českých domácností na zdraví zjišťoval průzkum společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Z loňských 68 % klesnul na 61 % podíl respondentů průzkumu, kteří uvedli, že nejvíce peněz v souvislosti se zdravím utratí za doplatky léků a volně prodejné léčivé přípravky. Prakticky stejný zůstal 10% podíl domácností, pro které jsou největším nákladem ve spojitosti se zdravím poplatky za lékařské výkony nehrazené ze zdravotního pojištění (například očkování, ošetření u zubaře atd.). Téměř 5 % domácností si doplácí především za zdravotnické a terapeutické pomůcky, 4 % domácností platí především za rehabilitace a 3 % za lázeňské pobyty.

Podíl měsíčních výdajů na léky a zdravotnické služby na rozpočtu domácností roste samozřejmě s věkem respondentů, ale jinak se dramaticky neliší podle socioekonomického postavení či vzdělání. Výrazně ale vzrostl podíl domácností, které za léky a zdravotnické služby neutrácejí vůbec – na 14 % oproti 6 % v předchozím průzkumu. Může to znamenat snížení nákladů v souvislosti s ústupem pandemie covid-19 nebo větší snahu domácností ušetřit – možná i na úkor zdraví,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O něco méně za léky a zdravotnickou péči utrácejí muži a nadstandardní služby, jako jsou rehabilitace nebo lázně, si výrazně častěji dopřávají lidé pracující v sektoru informačních technologií a telekomunikací a obecně nadprůměrně i lidé ve věku 45 až 54 let a obyvatelé Moravy. Za úkony nehrazené ze zdravotního pojištění a za terapeutické a zdravotnické pomůcky častěji utrácejí ženy. 

Výsledky našeho průzkumu ukazují, že výdaje spojené se zdravím představují významnou část rozpočtu většiny českých domácností. Zároveň ale nemůžeme hovořit o nedostupnosti zdravotní péče, protože například výdaje na léky jsou limitovány maximální výší doplatků. Pouze necelá 4 % dotazovaných uvedla, že na léky a zdravotní péči vydává více než třetinu svého příjmu. Ukazuje se také, že lidé pracující v oborech s vysokou průměrnou mzdou si za dodatečnou péči neváhají připlatit,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.