Index Exportu – oslabující poptávka drží export při zemi

Praha 31. května 2022 – Lepší než očekávaná březnová data ukazují, že český export ustál prvotní šok války na Ukrajině a oproti únoru se hodnota vyvezeného zboží dokonce zvýšila – i když o nepatrných 0,3 % (po sezónním očištění). „Na rovinu je však třeba dodat, že poklesu zabránil růst vývozních cen energií, potravin a dalších položek (v průměru o 4,7 % m/m a 13,2 % meziročně). Objem vývozu tak poklesl o zhruba 4 % m/m, potažmo o více než 9 % meziročně,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. Z tohoto důvodu model indexu exportu nově zahrnuje proměnnou zohledňující vývoj cen energií a dalších komodit, čímž zachycuje jejich přímý efekt na vývoj hodnoty exportu.

Ve výsledku je predikce meziročního tempa exportu optimističtější, avšak skrze jeho vyšší hodnotu a ne zlepšení výkonu. „Predikce indexu exportu i nadále předpokládá utlumený výkon bez jasného trendu. Zatímco v květnu mohl vývoz dosáhnout meziročního tempa mezi 4-6 %, v letních měsících je predikováno zpomalení až k 1 % během srpna,“ doplňuje Horská. Odhadovaný vývoj je konsistentní s příchozími daty, která vykazují známky zhoršující se situace v globální poptávce.

Kromě upadajícího tempa exportních zakázek v Číně pozorujeme oslabování i v Německu. Dle PMI pro tamní zpracovatelský sektor objem výroby během května meziměsíčně vzrostl, avšak především díky dokončování rozpracovaných zakázek, zatímco tempo nových objednávek citelně zvolnilo. „Riziko oslabující poptávky se přidává k pokračujícím problémům na nabídkové straně, ochlazování čínské ekonomiky apod., což vysvětluje predikovaný nevýrazný vývoj českého exportu během letních měsíců,“ uzavírá Helena Horská.

Postřehy z průmyslu plně korespondují s predikcí Indexu exportu. Zatímco do konce pololetí má průmysl dostatek zakázek z tuzemska i ze zahraničí, na 3. čtvrtletí očekáváme, že poptávka bude mít klesající tendenci, kterou ještě umocňují výpadky v dodávkách komodit, surovin i montážních dílů. Nemalou roli hraje i zdražování úvěrů díky agresivnímu postupu většiny stávajících centrálních bankéřů při navyšování 2T reposazby. A pokud by válka na Ukrajině přivedla další ‚černé labutě‘ v podobě omezení či dokonce zastavení dodávek důležitých komodit z Ukrajiny či Ruské federace, může přijít výrazné ochlazení již na sklonku léta,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 27. 05. 2022. Pozn.: Údaje do března 2022 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od dubna 2022 je to prognóza IE.

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu
na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky
a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu. 

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).