Reagujeme na nedostatek lidí v IT. Program ITjede.cz přiláká nové lidi, kteří zatím o kariéře v technologiích neuvažovali.

Praha, 20. června 2022 – Na českém trhu chybí více než 30 tisíc odborníků na informační technologie. Naproti tomu v roce 2020 přibylo podle dat MŠMT pouze 3700 absolventů IT oborů. Stále se zrychlující digitalizace firem a inovace si vyžadují pracovníky, kteří umí propojovat znalosti více oborů včetně IT technologií. GoodCall a Microsoft jdou tomuto trendu naproti a spouštějí program ITjede.cz, který kombinuje do jednoho propracovaného řešení certifikované IT vzdělání s konkrétními kariérními příležitostmi. To vše zdarma. Jde o první projekt tohoto typu a rozsahu v České republice. Jeho tvůrci věří, že se jim podaří motivovat pro kariéru v IT lidi z jiných oborů, protože právě kombinace znalostí je pro zaměstnavatele velmi atraktivní a nabízejí uchazečům až o 20 % vyšší platové ohodnocení. 

Zpráva Světového ekonomického fóra o budoucnosti práce uvádí, že do roku 2025 se 50 % pracovní síly musí rekvalifikovat. Už teď je z požadavků firem na pracovní pozice patrný rostoucí důraz na digitální dovednosti, a to i u pozic jako je skladník, kde se vyžaduje znalost práce se skenery čárových kódů a práce v ERP informačním systému*. „V 90 % pracovních inzerátů jsou uvedeny požadavky na digitální dovednosti počínaje znalostí nástrojů Microsoft 365 přes schopnost vyhodnocovat data a využívat informačních systémy,“ vysvětluje Milan Novák, ředitel firmy GoodCall, a dodává: „Povaha práce se mění každých 12 až 18 měsíců, lidé se musí stále učit, aby si udrželi nebo ideálně zvyšovali hodnotu na trhu práce. Posouváme se do éry „edupráce“, neboli práce a vzdělávání v jednom. Jedno bez druhého už nejde.“ 

Cílem programu ITjede.cz je jít co nejvíce naproti zájemcům o kariéru v IT, ať jsou nyní v jakémkoli oboru anebo čerstvě dokončili školu. Proto je program pro účastníky díky Microsoftu zdarma včetně možnosti získat po absolvování jednotlivých modulů certifikaci s mezinárodní platností. Ta bývá standardně zpoplatněna, a to v řádu několika tisíc korun. Certifikace má pro držitele jasný přínos, protože definuje konkrétní úroveň znalostí a zvyšuje ohodnocení na trhu práce. Budoucí zaměstnavatel totiž přesně ví, o jaké know-how se jedná. Program ITjede.cz je modulární. Lze jej studovat on-line podle časových možností každého jednotlivce. Absolventům programu se násobí kariérní příležitosti a možnosti pracovního postupu. 

Retailové firmy, banky, průmyslové podniky přecházejí na cloudová řešení a mění od základu nastavení firemních procesů. Potřebují pracovníky, kteří rozumí jejich oboru a zároveň disponují novými znalostmi z oblasti informačních technologií. Takových lidí je katastrofální nedostatek, proto jsme se rozhodli jít této potřebě naproti a připravili jsme s GoodCallem program, který má ambici přivést do IT úplně nové lidi a hned je propojovat s firmami. Například specialistovi na finance se vytváří příležitosti v oblasti technologického poradenství, konkrétně při zavádění informačních systémů nebo účetního softwaru,“ komentuje ambice platformy ITjede.cz Martin Hruška, ředitel pro partnerský ekosystém ve společnosti Microsoft. „Před spuštěním programu ITjede.cz jsme testovali po dobu jednoho roku pilotní projekt, který jsme zaměřili na byznysové aplikace. Teď máme v programu registrovaných na 2 000 účastníků.“

Absolventi pilotního programu našli pracovní uplatnění například ve firmě Konica Minolta IT Solutions. „Jako každá IT firma jsme se už pár let potýkali s nedostatkem kandidátů na trhu. Kvůli tomu se musíme neustále snažit hledat nové cesty, kde nové kolegy hledat. Vzdělávací platforma vytvořená GoodCallem a Microsoftem nám jednu novou cestu ukázala. Díky ní jsme několik našich pozic obsadili kandidáty, kteří s minimální IT zkušeností dokázali svoje oborové znalosti překlopit do našeho světa. Skrze vzdělávání jsme odborníka na retail dokázali v řádu měsíců připravit na roli konzultanta pro byznys aplikace. Zkrátka místo bědování nad nedostatkem lidí si kandidáty v podstatě sami dovzděláváme a vytváříme,“ potvrzuje přínos platformy Olga Konečná, personální ředitelka Konica Minolta IT Solutions.

„Věřím, že konkrétní příklady kariérního posunu, které sledujeme, mohou motivovat další zájemce o vstup do programu. Například účetní začala pracovat jako konzultantka ERP informačního systému se zaměřením na finance. Technický pracovník a pilot dronu rozvíjí novou kariéru jako specialista na byznysové aplikace Power Platform, které pomáhají firmám zvyšovat produktivitu. Fitness trenér pracuje nově jako obchodník pro informační systémy,“ doplňuje Milan Novák z GoodCall.  

Výsledky Indexu digitální budoucnosti, který zpracovala společnost Microsoft, naznačují, že Česká republika je výrazně napřed, pokud jde o celkovou digitální vyspělost podniků – dosáhla 23 % nad průměrem střední a východní Evropy a dobře si vede také v oblasti digitální konkurenceschopnosti. 

Když se však podíváme trochu hlouběji, zjistíme, že procento podniků zaměstnávajících ICT specialisty je 19 % pod průměrem střední a východní Evropy. Ačkoli jsou tedy výdaje na digitální technologie a služby – včetně cloud computingu – v souladu s průměrem střední a východní Evropy, některé společnosti nemají dostatek technických talentů potřebných k nasazení a rozšíření digitálních technologií v rámci celé organizace. To naznačuje, že existuje významná příležitost pro digitální inovace ve více podnicích a s tím související zvýšení konkurenceschopnosti. 

xxx

Pozn:

* ERP je zkratka pro plánování podnikových zdrojů. Jedná se o software, který řídí podnikové finance, dodavatelský řetězec, provoz, obchod, výkaznictví, výrobu a lidské zdroje.

World Economic Forum (Future of Jobs Report z roku 2020)