Češi dominují expertům v oblasti mezinárodní mobility zaměstnanců. Prestižní ocenění „Nejvlivnější partner roku“ si odnesl Miroslav Mejtský z Petyovský & Partners

Na mezinárodní konferenci Global Expansion 2022 v Londýně se sešli oboroví specialisté z více než 150 zemí světa. U této příležitosti převzal ocenění INT-X Awards MVP of the Year Miroslav Mejtský ze společnosti Petyovský & Partners, jediné poradenské firmy na českém trhu, která pod jednou střechou poskytuje celý rozsah zásadních služeb v oblasti globální mobility. 

Ceny INT-X Awards reflektují klíčové úspěchy na poli mezinárodní expanze podniků za uplynulý rok. Letos byly udělovány na konferenci Global Expansion v anglickém Londýně. Titulem „MVP“ se oceňuje jednotlivec, který nejlépe pomáhá podnikům při úspěšném vstupu na nové trhy – poskytuje podporu, poradenství a nástroje pro globální expanzi. 

Konference pořádaná společností Centuro Global nabídla podnikům příležitost setkat se s těmi nejdůležitějšími stakeholdery, odborníky a vedoucími pracovníky organizací a poskytovatelů služeb zaměřených na expanzi s cílem podělit se o vlastní zkušenosti a know-how.

Český expert na relokaci zahraničních pracovníků

Mirek Mejtský má více než 15leté zkušenosti v oblasti pracovní migrace, které nasbíral například ve společnosti Deloitte. S tehdejšími kolegy pak založili vlastní společnost Petyovský & Partners, zabývající se službami v oblasti mezinárodní mobility zaměstnanců. Podílel se ale také například na spoluzaložení Pracovní skupiny Ekonomické migrace při Ministerstvu průmyslu a obchodu – jedné z hybných sil usnadnění migrační politiky v České republice, o které Mejtský dlouhodobě usiluje.

O společnosti Petyovský & Partners:

Společnost Petyovský & Partners byla založena v roce 2015 a je jedinou poradenskou firmou na českém trhu, která pod jednou střechou poskytuje celý rozsah zásadních služeb v oblasti globální mobility. Více než 40členný tým odborníků se zabývá všemi aspekty ekonomické migrace. Petyovský & Partners se stali imigračním partnerem největších korporací v České republice, malých a středních podniků, ale také nových investorů na českém trhu. 

Jedná se o pomoc s nezbytnou administrativou spojenou s vyřízením víz, pracovních povolení, zaměstnaneckých a modrých karet, povolení k pobytu a jejich prodlužováním. Jsou experty na přeshraniční zdanění, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění expatriantů v České republice. Zajišťují relokaci žádaných vysoce kvalifikovaných IT specialistů a technologů především ze zemí EU, ale tak mimo EU. V menší míře pomáhají také s vyřízením nezbytných administrativních záležitostí spojených se zaměstnáváním pracovníků poptávaných výrobními podniky. 

Nabízí také vysoce personalizované služby na míru, jako jsou například relokace rodinných příslušníků a hledání školních a předškolních zařízení pro děti relokovaných pracovníků. Dále poskytují podporu s hledáním bydlení, nedílnou součástí zprostředkování rychlého přesunu pracovníků z různých lokalit světa v plném souladu s místními předpisy je také zajištění optimálního bydlení a začlenění do české společnosti. To vše rychle, efektivně a správně. Společnost sídlí v Praze a pobočku má také v Brně.