Hnutí Budoucnost si na třetím celorepublikovém sjezdu zvolilo nové vedení a podpořilo prezidentskou kandidaturu Josefa Středuly

V sobotu 25. června proběhl v Praze již třetí sjezd Republikového shromáždění hnutí Budoucnost.  Volilo se do páteřních orgánů hnutí a jako host vystoupil předseda ČKMOS Josef Středula,  aby představil svou kandidaturu na prezidenta ČR. Novou spolupředsedkyní Budoucnosti se stala  dosavadní předsedkyně pražské krajské organizace Sára Herrmannová, spolupředsedou  Budoucnosti zůstává Filip Hausknecht. Do předsednictva byli dále zvoleni Manuela Haug, Bob Čáp,  Tomáš Dinkov, Aneta Kohoutová, Nina Adlerová a Alexander Olah. Hnutí se v podzimních  komunálních a magistrátních volbách chystá poprvé utkat o hlasy voličů. 

Nová spolupředsedkyně Sára Herrmannová se kromě politické práce věnuje především budování  komunitních a kulturních projektů v Praze i v regionech. V letech 2016 a 2017 vedla například  kulturní centrum 1435 mm na Nákladovém nádraží Žižkov. Podílela se také na vzniku a provozu  několika pražských letních scén nebo byla aktivní v rámci komunity okolo sociálního podniku Pivovar  Chříč na severním Plzeňsku. Předsednickou dvojici s ní bude tvořit Filip Hausknecht, který před třemi  lety vznik hnutí Budoucnost inicioval. Je také jedním ze zakladatelů a provozovatelů družstevního  sociálního podniku Střecha na Praze 1, kde pracuje společně s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím  nebo po výkonu trestu. Vystudoval sociologii se zaměřením na ekonomii na Filozofické fakultě  Univerzity Karlovy. 

Místopředsednická místa z minulého období obhájili psycholožka Manuela Haug (Praha/České  Budějovice), odborář Bob Čáp (Praha) a IT manažer Tomáš Dinkov (Horní Domaslavice). Nově  zvolenými místopředsedkyněmi a místopředsedou Budoucnosti jsou výzkumnice Centra pro Etiku  Aneta Kohoutová (Hradec Králové), finanční koordinátorka Charity ČR Nina Adlerová (Praha)  a sociální pracovník Alexander Olah (Jirkov). Za mládežnickou organizaci Budoucí byl  do předsednictva hnutí vyslán student Michal Novotný (Praha). „Jsme vděční, že nově zvolené  předsednictvo našeho začínajícího hnutí tvoří lidé z různých koutů České republiky a rozličných  povolání. Ukazuje to, že se Budoucnost ubírá dobrým směrem a lidé kompetentní nejen v sociálních  otázkách mají chuť se podílet na budování hnutí,“ kvituje situaci nově zvolená spolupředsedkyně  Sára Herrmannová. 

Hostem Republikového shromáždění byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů  Josef Středula. Pogratuloval spolupředsednické dvojici ke zvolení a představil svou prezidentskou 

kandidaturu. Republikové shromáždění následně jeho kandidatuře vyjádřilo podporu. „Josef  Středula dlouhodobě bojuje za pracující lidi a pomáhá jim zajistit důstojné podmínky pro život. To je  i pro nás zcela zásadní téma,“ komentuje důvody, proč se Budoucnost rozhodla Středulovu  kandidaturu podpořit, spolupředseda hnutí Filip Hausknecht. „Je jediným kandidátem, který bude  zastupovat širokou veřejnost,“ dodává. 

Nově zvolené předsednictvo čeká v následujících měsících hned několik nesnadných úkolů.  Především se Budoucnost chystá poprvé utkat o hlasy voličů v komunálních a pražských  magistrátních volbách. Nové předsednictvo zároveň přebírá vedení hnutí Budoucnost v průběhu  jedné z největších hospodářských krizí soudobé historie, v momentě, kdy v Evropě probíhá válečný  konflikt, a klimatická krize se o slovo hlásí stále častěji. „Intenzivně pociťujeme, že současná vláda  není schopná na probíhající krize adekvátně reagovat a chránit občany od jejich dopadů, proto  máme potřebu se k politickým debatám připojit a nacházet spravedlivější řešení,“ říká k aktuálnímu  českému politickému směřování Sára Herrmannová.  

Budoucnost kromě toho pokračuje v kampani Zrušme soukromé exekutory, připravuje druhý ročník  Kempu Budoucnosti, který letos proběhne od 21. do 24. července v Opatovci, nebo se snaží  o prohlubování spolupráce mezi levicovými stranami v Česku i v zahraničí.