Slovenská firma Q&L Industrial Services bude podporovat logistické procesy s pomocí cloudového softwaru Infor

Řešení Infor WMS pomůže poskytovateli 3PL zvýšit rychlost a přesnost služeb

BRATISLAVA – 28. června 2022 Infor, poskytovatel odvětvově-specifických cloudových řešení dnes oznámil, že Q&L Industrial Services, poskytovatel 3PL logistických služeb s centrálou na Slovensku, přechází na Infor WMS, cloudové řešení pro řízení skladů, s cílem zlepšit výkonnost skladových operací. Q&L očekává, že nový systém nabídne jeho zákazníkům významné přínosy díky vyšší rychlosti a přesnosti služeb.   

Více o řešení Infor WMS: 

https://www.infor.com/cs-cz/products/supply-chain-management/cloudsuite-warehouse-management

S původním systémem se společnost Q&L ocitla na hranici možností, kdy již nedokázala dále zkrátit průběžnou dobu zakázek, přičemž navíc potřebovala zlepšit flexibilitu na rychle se měnících, nepředvídatelných trzích. Cloudové řešení Infor poskytne ucelený, funkční systém s krátkou dobou implementace a rychlým uvedením do provozu. 

Q&L plánuje zprovoznit Infor WMS v pilotním provozu již během letošního léta. Další důležitá fáze projektu bude následovat na podzim. Infor WMS pokryje všechny procesy od přijetí a naskladnění až po vychystání, vyskladnění a odeslání. Společnost bude také integrovat řešení Infor WMS se systémy automatizované přepravy (AGV). 

“Hledali jsme snadno škálovatelný a flexibilní systém, který by bylo možné vlastními silami přizpůsobovat našim potřebám,“ řekl Štefan Homza, výkonný ředitel Q&L Industrial Services. “Infor WMS poskytuje vysokou míru flexibility a rychlost nasazení, které potřebujeme k rozšiřování byznysu o nové zákazníky. Rovněž oceňujeme schopnost řešení bezproblémově integrovat existující logistické systémy a operace.“

O Q&L Industrial Services

Q&L je poskytovatel 3PL logistických služeb s plně integrovaným a personalizovaným spektrem služeb. Skupina nabízí robustní, stabilní a předvídatelná zákaznické řešení včetně předběžných analýz a poskytuje 100% garanci realizace služeb včetně převzetí zodpovědnosti týmem špičkových expertů. Skupina s ročním obratem 30 milionů EUR zahrnuje čtyři společnosti a zaměstnává více než 800 kvalifikovaných pracovníků. 

O společnosti Infor

Infor je vedoucí globální dodavatel podnikového cloudového softwaru pro specifická odvětví. Vyvíjíme ucelená řešení pro podniky a organizace z průmyslové výroby, automotive, leteckého průmyslu, distribuce, zdravotnictví a elektrotechniky.  Klíčové podnikové aplikace a služby Infor nabízejí významné provozní výhody, vysokou úroveň zabezpečení a rychlé nasazení. Zákazníkům garantujeme obchodní přínosy a inovace, které řeší jejich stávající i nové odvětvově-specifické výzvy. Více než 60 000 zákazníků ze 175 zemí se segmentu malých, středních i velkých firem se spoléhá na podporu našich 17 000 zaměstnanců a jejich detailní odvětvové znalosti k překonání aktuálních změn na trhu a dosažení svých obchodních cílů. Jako společnost skupiny Koch poskytuje významné finanční zázemí a dlouhodobou vizi pro vzájemně prospěšné a trvalé vztahy se svými zákazníky, partnery a zaměstnanci. Pro více informací navštivte www.infor.com.