DNA ERA oznamuje dosažení klíčového milníku, díky investiční platformě Crowdberry se těší velkému zájmu ze strany investorů

Slovenský startup DNA ERA, expert a lídr na poli analýzy DNA a rekreačního genetického testování, dosáhl v rámci kampaně na investiční platformě Crowdberry podpisu 1. tranše investice v hodnotě téměř 10 milionů Kč. Tato částka byla vybrána za necelé tři měsíce od jejího začátku a jedná se o první část z vytyčené cílové částky ve výši 24,6 milionů Kč.

„Kapitál v podobě nové investice je pro nás odrazovým můstkem k rozšíření našeho produktového portfolia. Díky podpoře investorů z platformy Crowdberry se navíc zaměříme na nabídku nových testů a moderní personalizovaný přístup k prevenci a zdraví. Ještě letos navíc plánujeme vstoupit na polský trh, kde budeme nabízet testy DNA v místním jazyce a s místní podporou,” říká Michaela Šišková, CEO DNA ERA.

Zájemci o účast na financování, a to jak v Česku, tak i na Slovensku, mají možnost investovat již od března tohoto roku, přičemž tato příležitost i nadále běží.

„Nová investice umožní společnosti DNA ERA pokračovat v expanzi a rozšiřování portfolia produktů a služeb. Investoři využili příležitost vstoupit do společnosti v rané fázi růstu s kvalitním zakládajícím týmem, což jim může zajistit vyšší ocenění v případě případného exitu,” dodává Jakub Bachratý, investiční manažer, Crowdberry.

Po počáteční investici přesahující 6 milionů Kč z investičního fondu spravovaného společností CB Investment Management v roce 2020 se společnosti podařilo úspěšně vstoupit na český trh a uvést na trh nové produkty a služby s cílem rozšířit základnu zákazníků.