Lidé o své družstevní byty nepřijdou. Liberecké zastupitelstvo schválilo způsob převodu družstevních bytů do jejich výhradního vlastnictví

Praha, 30. 6. 2022 – Liberecké zastupitelstvo schválilo způsob převodu družstevních bytů, jenž byl předmětem sporu mezi družstvy a městem Liberec. O nalezení mimosoudního řešení v souladu s právem se zasloužili advokáti z advokátní kanceláře Kučera & Associates Mgr. Jiřího Kučery. Důvodem vzniku celého řízení byla neplatnost smluv uzavřených před cca dvaceti lety, kdy se družstva finančně zapojili do výstavby bytových domů a po uplynutí zákonné lhůty se tak měli stát výhradními vlastníky nemovitosti. Spor se týká sedmi družstev. Řešení bylo aktuálně schváleno pro čtyři z nich. Ke zbývajícím se zastupitelstvo vrátí v září. 

Liberecké zastupitelstvo dnes schválilo způsob převodu prvních družstevních bytů do výhradního vlastnictví členů družstva, kterým bude vyřešen spor mezi Libercem a jeho obyvateli. Ten vznikl kvůli neplatnosti smluv, jež byly uzavírány přibližně před dvaceti lety mezi městem a bytovými družstvy. Na základě nich se daná družstva společně s Libercem podílely na výstavbě bytových domů. Město poskytlo finance ze státních dotací, pozemky a družstva se postarala o zbytek nákladů a stali se tak spoluvlastníky stavby. Dle smluv mělo po uplynutí dvaceti let dojít k převodu bytů do výhradního vlastnictví družstevníků.

Nebyly však dodrženy všechny procesní pravidla pro uzavírání smluv. Dokumenty se ukázaly býti neplatnými a hrozilo, že stovky obyvatel města o práva k bytům úplně přijdou. Tento spor bohužel není ojedinělý. Podobné problémy s převody nemovitostí řeší i v dalších českých městech a obcích,” vysvětluje Jiří Kučera z advokátní kanceláře Kučera & Associates.

Řešení se podařilo nalézt za pomoci advokátní kanceláře Jiřího Kučery. Převod proběhne na základě dohody o narovnání – ta nahradí původní, potenciálně neplatné smlouvy. Dohodou dojde k převodu podílů na domech a pozemcích na družstva za 1,- Kč, přičemž se domy posléze rozdělí na jednotky, jenž se převedou do výhradního vlastnictví členů družstva. Družstvo následně zanikne a původní záměr dříve uzavřených smluv bude naplněn.