Češi na sobě šetří a jsou zodpovědnější

Za krásu a oblečení utrácíme mnohem méně než Maďaři a Poláci

Z aktuálního průzkumu, který pro společnost IPF provedla agentura Kantar v devíti zemích světa v květnu, vyplývá, že Češi přistupují k penězům zodpovědněji než jiné národy. Pravidelné měsíční výdaje za péči o sebe (kadeřník, dekorativní kosmetika atd.) hlásí 48 % Čechů, ale dokonce 80 % Maďarů a 82 % Poláků. Na druhou stranu pojištění se v pravidelných měsíčních výdajích objevuje u 58 % Čechů, ale jen u 24 % Mexičanů. Po zaplacení všech výdajů jsou na tom Češi lépe i se zůstatkem na účtu. Nic neušetří pouze 8 % Čechů, ale až 23 % Lotyšů. Češi také nejčastěji (60 %) hlásí, že si v posledních 12 měsících nepůjčili žádné peníze.    

Do vzhledu pravidelně neinvestuje ani polovina Čechů

52 % Čechů si na pravidelnou péči o vzhled a na investice do módy nepotrpí. Nejvíce se svému vzhledu věnují lidé mezi 35-54 lety, přičemž u žen je tento trend výraznější. V tomto ohledu je Česká republika daleko za jinými státy. Pravidelné měsíční investice do vzhledu a módy jsou normou pro 80 % Maďarů a 82 % Poláků. Na druhou stranu v pravidelném investování do pojištění vyhrávají Maďaři nad Čechy jen těsně. Přestože je většina (57 %) Čechů zodpovědná a má pojištěné minimálně zdraví nebo bydlení, žebříček vedou Maďaři (60 %) a na druhé straně spektra jsou například Litevci (32,5 %) nebo Rumuni (37,7 %). 

Polovina Čechů zvládá šetřit, obtíže mají senioři

Po zaplacení všech výdajů zbývá dostatek peněz více než polovině (51,5 %) Čechů. To je o 2,5 % více než v loňském roce. „Vzhledem k aktuální míře inflace je takto vysoká schopnost Čechů ušetřit obdivuhodná. I v oblastech, kde rostou platy, se totiž málokdy podaří inflaci dohnat. Je tedy zřejmé, že současná situace vyvolává spíše obavy z budoucnosti a motivuje lidi k většímu šetření,“ vysvětluje Luboš Kratochvíl, finanční ředitel Provident Financial. Dostatečný zůstatek mají především lidé do 35 let (64, 6 %) a lidé z velkých měst (65,8 %). Na druhou stranu existují v České republice i lidé, kterým se nedaří ušetřit nic. V kontextu ostatních států jsme na tom stále poměrně dobře. Vůbec nic není schopno ušetřit například 23 % Lotyšů, 21,1 % Maďarů nebo 17,4 % Litevců. Oproti tomu v Česku se problém dotýká 8,2 % lidí, přičemž na účtu nic nezbývá především seniorům (13,2 %). „Značná část seniorů patří mezi jednu z nejvíce ohrožených skupin. Stát jim sice valorizuje penze, ale ne dostatečné rychle. U řady penzistů tak nastává situace, kdy nemají na konci měsíce dost peněž. Stát pouze dorovnává vysokou inflaci. Kombinace nízkých důchodů a rostoucí inflace, absence úspor, ale též pocit odloučení a strach o zdraví je staví do nevýhodné pozice. Do skupiny seniorů, kteří se potýkají s osamělostí, příjmovou chudobou a rezignací na život, spadá u nás 889 000 osob,“ ukazuje šíři problému ekonom Aleš Rod z organizace CETA, zapojené do neziskového projektu Neviditelní.

Každý druhý Čech zažil nějaký finanční problém

Obtížnou životní situaci spojenou s nedostatkem financí zažila více než polovina z nás (54,4 %). Jedná se především o nemožnost platit své závazky, dlouhodobou nezaměstnanost nebo také neschopnost dosáhnout na úvěr. Část české populace musela řešit několik takových problémů najednou, protože jsou často provázané. Více než pětina Čechů se setkala s tím, že neměli dostatek peněz na pravidelné výdaje domácnosti. Většinou se jedná o lidi mezi 35-44 lety. O generaci starší lidé (45–64 let) mají větší zkušenosti s dlouhodobou pracovní neschopností, která se dotknula 37,4 % z nich. „V rámci meziročního srovnání lze říct, že v této otázce zatím nedochází k žádným zásadním změnám. Jinými slovy: počty lidí, kteří se setkali s finančními problémy jsou obdobné jako před rokem. Vzhledem k aktuální geopolitické situaci, na kterou se navazují ekonomické problémy, ale očekáváme výrazný posun k horšímu,“ shrnuje Luboš Kratochvíl, finanční ředitel Provident Financial. Jako nejčastější důvody, proč se lidé do nepříjemných finančních situací dostali, uvádí nízké kreditní skóre, tedy nemohli získat úvěr, nepravidelný příjem nebo záznam v registru dlužníků. Většina z nich ale na tuto otázku neodpověděla vůbec, lze proto odtušit, že mnoho lidí konkrétní důvod pro odmítnutí žádosti o úvěr nezná.

O průzkumu

Průzkum pro společnost IPF provedla výzkumná agentura Kantar na vzorku 502 obyvatel ČR ve věku 18-75 let. Celkem byl tento průzkum realizován v 9 zemích (Austrálie, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Polsko a Rumunsko) na vzorku 4 519 osob. 

O společnosti Provident 

Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 24 let a od vstupu na trh poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 400 zaměstnanců a na 800 obchodních zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, patronem Britské obchodní komory a díky své odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. www.provident.cz

O projektu Neviditelní

Neviditelní jsou projektem, který se snaží upozornit na 1,3 milionu Čechů, kteří díky různým událostem stojí mimo systém veřejné pomoci, nedosáhnou na úvěr v bance, mají nízkou finanční gramotnost nebo jsou jiným způsobem znevýhodnění. Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial s.r.o., která na něm spolupracuje s Centrem ekonomických analýz – CETA, Spotřebitelským fórem, CONFESS Research a DIRIVITU.

www.neviditelni.org

O skupině International Personal Finance

Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. IPF pod obchodním označením Provident v současnosti působí v 9 zemích světa: v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Austrálii a v Mexiku. Prostřednictvím své sítě 16 700 obchodních zástupců poskytuje služby 1,7 milionům zákazníků a zaměstnává skoro 7 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných papírů od svého vzniku (IPF.L). 

www.ipfin.co.uk