Nový nástroj plánování od PlanRadaru zjednodušuje dohled nad stavebními projekty. Zásadně ovlivní dodržování harmonogramu výstavby

Praha, 7. července 2022 – PlanRadar, jedna z předních evropských platforem pro digitalizaci ve stavebnictví, kterou v České republice již využívají například stavební společnosti BAK, Metrostav a Imos Brno, specialista na projektové řízení a technický dozor staveb Unitrex Management či firmy zajišťující údržbu a správu nemovitostí jako Awigo nebo Trade Centre Praha, uvedla na trh speciální nástroj zaměřený na plánování. Ten je navržen tak, aby usnadnil výstavbu budov a následně i jejich údržbu a správu. Novinka především usnadní dohled nad všemi úkoly a pomůže s dodržováním stanovených termínů.

Nová funkce „Gantt View“ vylepšuje stávající platformu PlanRadar o vizuální zobrazení klíčových fází projektu. Díky kombinaci uživatelsky přívětivého rozhraní a přehledného displeje svým uživatelům umožňuje vytvářet harmonogramy projektů podle standardního, všeobecně uznávaného Ganttova diagramu. Ten se při řízení projektů používá pro grafické znázornění plánovaných činností a jejich posloupnosti v čase. Je proto neocenitelným nástrojem, pomocí kterého si lze udržet dobrý přehled o postupu prací. V základní podobě zpravidla neobsahuje vztahy mezi činnostmi, ale právě moderní softwarové řešení od PlanRadaru jej nabízí.

Na rozdíl od jiných podobných nástrojů funguje „Gantt View“ od PlanRadaru v rámci stávající funkce „Ticket“. Ta je naprosto intuitivní a umožňuje vytvářet, komentovat a sdílet informace o budově s ostatními účastníky procesu v reálném čase. V místě, které vyžaduje pozornost ostatních, lze v digitálním schématu stavby připnout online poznámku anebo někomu zadat úkol k dopracování. A to ve formě hlasového záznamu, textu či obrázku. Všichni zúčastnění tak vidí, co je potřeba udělat, kdo to má na starosti a kdy to má být hotové. Nicméně „Gantt View“ z těchto jednotlivých činností skládá celkovou mozaiku. Svým uživatelům pomáhá dokonale plánovat celý průběh projektu, sestavit jasné a přehledné grafy ze stávajících seznamů úkolů, vytyčit klíčové milníky a ujasnit si, jaké záležitosti mají prioritu. Tím, že přispívá k včasné identifikací potenciálních problémů, předchází zpožděním a zajišťuje, aby se projekty vyvíjely podle plánu.

Nová funkce také zaručuje, že případná zpoždění, která se v průběhu výstavby mohou objevit, lze snadno označit a zvýraznit pro jejich rychlé dořešení. Zároveň pokud dojde k nějakým změnám v návrhu projektu, uživatelé mohou zadané komentáře rychle přetáhnout v rámci nástroje „z místa na místo“ a plán tak dle situace efektivně a snadno aktualizovat. To v podstatě znamená, že projektoví manažeři mohou v reálném čase sledovat jakékoli spontánní změny anebo vývoj realizace a nic díky tomu nezůstane bez povšimnutí. 

Další zásadní výhodou je, že nástroj je kompatibilní s celou řadou populárních plánovacích softwarů. Uživatelé si tak mohou importovat různé dokumenty například z Primavera P6, Microsoft Project nebo ASTA Powerproject a dále s nimi již pracovat v rámci platformy PlanRadar.

„Úspěch jakéhokoliv projektu spočívá ve schopnosti týmu zůstat na správné cestě a neustále se zdokonalovat. Nikde to neplatí více než ve stavebnictví, kde může i sebemenší chyba vést k fatálním následkům. Na jediném projektu se podílejí stovky pracovníků, kteří jsou do něj zapojeni od fáze plánování přes výstavbu až po předání hotové budovy. To vyžaduje komplexní časový plán i jasně definované povinnosti a pravomoci všech zúčastněných. Pokud se toho nepodaří docílit, hrozí zpožďování výstavby a současně růst nákladů. Naše nová funkce se zaměřením na efektivní plánovaní je navržena přesně tak, aby takovým rizikům předcházela. Projektovým manažerům poskytuje intuitivní nástroj, pomocí kterého mohou sledovat průběh projektu a zároveň dohlížet na aktivity svých spolupracovníků,“ komentuje Ibrahim Imam, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti PlanRadar.

Sander Van de Rijdt, druhý spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti PlanRadar, doplňuje: „Sektor stavebnictví se postupně digitalizuje, a proto je zásadní, aby každá nová technologie byla přístupná a uživatelsky přívětivá pro všechny členy týmu. Právě uživatelsky komfortní rozhraní bylo základním požadavkem pro tuto novou funkci. Výsledem je, že s naší platformou může snadno a rychle pracovat prakticky kdokoliv z řad realitních profesionálů. Nástroj ‘Gantt View’ se bude i nadále zdokonalovat společně s dalšími funkcemi, které plánujeme oznámit v blízké budoucnosti. Naším cílem je podpořit segment stavebnictví v jeho rostoucí efektivitě, minimalizaci kolizí a tím pádem i vyšší ziskovosti.“

Funkce byla uvedena na trh brzy po představení integračního řešení „PlanRadar Connect“, které uživatelům umožňuje bezproblémovou synchronizaci dat s jinými aplikacemi, a to bez nutnosti složitého kódování. Společnost PlanRadar získala počátkem roku od investorů (v investičním kole série B) celkem 69 milionů dolarů na další expanzi a technologický pokrok. Finanční prostředky postupně směřuje do široké škály inovací včetně nového technologického centra a specializovaného týmu pro podporu své platformy a jejího dalšího rozvoje.

Chcete-li se dozvědět více o nové funkci plánování PlanRadar a širší platformě, klikněte sem.

www.planradar.com


O PlanRadaru
PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba“). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 14 500 profesionálům z více než 60 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě. Více o společnosti naleznete na www.planradar.com/cs/.