Komentář Radomila Doležala, generálního ředitele CzechTrade, k aktuální statistice ČSÚ týkající se zahraničního obchodu.

,,I když jsou firmy, a tím pádem také jejich export, stále ovlivňovány dopady pandemie koronaviru a válkou na Ukrajině, zahraniční obchod stále funguje, o čemž svědčí výrazný květnový  nárůst exportu, jak proti loňskému roku, tak i předcovidovému roku 2019, byť mohou být nominální čísla částečně již ovlivněna inflačním faktorem. My vývozu českých firem nadále pomáháme, aby brzy dostál plnému potenciálu, který je ještě mnohem vyšší, než v této složité době exportéři docilují,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.