Autonomní drony, „robopes“ i humanoidní robot s elektronickou kůži z FEL ČVUT se představily zástupcům Evropské komise pro digitální technologie

Fakulta elektrotechnická ČVUT ve čtvrtek odpoledne v Praze hostila zástupce pro digitální technologie ze stálých zastoupení členských zemí při Evropské unii v Bruselu. Výzkumníci z kateder kybernetiky a počítačů diplomatům z 28 členských států během akce, která proběhla v rámci předsednictví České republiky v EU, představili na Karlově náměstí špičkové robotické technologie na čtyřech pracovištích.

„Naše pracoviště řeší úkoly základního výzkumu, jehož výsledky v příštích letech přispějí k bezpečnějšímu a efektivnějšímu zapojení robotů do rozmanitých pracovních činností a průmyslu, ale také k jejich rozšíření do běžného života,“ uvedl prof. Tomáš Svoboda, vedoucí katedry robotiky Fakulty elektrotechnické ČVUT a robotického týmu CTU-CRAS. Pro FEL ČVUT je také charakteristické, že do výzkumné práce zapojuje studenty a studentky informatiky a kybernetiky neobvykle brzy, často již na bakalářském stupni studia.

Počítačoví vědci v oblasti robotiky z ČVUT v Praze dlouhodobě dosahují skvělých výsledků a řadí se mezi přední evropská pracoviště. Do oblasti jejich výzkumu spadá autonomní pohyb, strojové učení, multi-robotická kooperace, komunikace člověka s robotem či modelování šíření signálu v omezených prostorách.

Čtyři robotické týmy na katedrách kybernetiky a počítačů FEL ČVUT

V sestavě robotických systémů, která v současné době co do své komplexnosti a technologické vyspělosti v České republice nemá srovnání, vynikají čtyřnohé, kolové a pásové roboty, které se loni zúčastnily finálového kola soutěže DARPA Subterranean Challenge, neoficiální „olympiády robotů“ v americkém Kentucky. Pro širokou veřejnost je nejznámější čtyřnohý kráčející robot SPOT od Boston Dynamics. Ke stávajícím dvěma se nedávno připojily dva nové SPOTy s robotickou rukou, která významně rozšiřuje možnosti výzkumu autonomní manipulace bez dozoru člověka. Tato oblast patří k nejméně probádaným v současné robotice.

Součástí robotického týmu DARPA jsou i autonomně řízené drony, které bruselským diplomatům představily schopnosti autonomního letu samostatně i v rojích. Skupina Multirobotických systémů během uplynulého roku významně pokročila ve vývoji softwaru pro jejich autonomní nasazení v nejrůznějších typech úloh, mimo jiné při mapování historicky cenných interiérů, hašení požárů ve výškových budovách, záchraně osob, inspekci elektrického vedení či odchytu nepřátelských dronů. 

Ze současného poznání v oblasti psychologie a neurověd, jež pracují přímo s člověkem, vychází vědecká zkoumání skupiny humanoidní robotiky. Její výzkumníci vyvíjejí algoritmy, které jim prostřednictvím umělé inteligence otevírají nové možnosti poznávání lidského mozku. Aplikují je na lidem podobné humanoidní roboty s elektronickou kůží. Doposud nejrealističtější nápodobou lidské kůže je vybaven iCub, první robot, o kterém lze prohlásit, že vedle zraku a sluchu disponuje také hmatem.

Posledním pracovištěm, které navštívili digitální atašé, je laboratoř výpočetní robotiky. Vědci zde vyvíjejí software pro šestinohé kráčející roboty, jako je SCARAB II, který umožňuje taktilní vnímání prostředí a tím poskytuje bezpečnější schopnosti pohybu a interakce v prostředí s pohybujícími se lidmi. Vědci představí nový způsob interakce robot-člověk vyvíjený na ČVUT, ve kterém robot dokáže odhadovat intenzitu a směr dotyku či pobídnutí a poslušně zamíří žádaným směrem.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti  „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://www.cvut.cz/