Češky jsou na svých partnerech finančně závislé méně než Američanky. Zároveň ale o financích tolik nemluví, ukazuje průzkum

Praha 22. července 2022 – Češky jsou na svých partnerech finančně méně závislé než Američanky. Vyplývá to z průzkumu provedeného společností Ellevest. Výsledky průzkumu také ukazují, že Američanky jsou, co se financí týče, otevřenější a více investují do důchodového spoření. Stejně jako americké ženy, tak i Češky ale při řešení financí zažívají stres a inspiraci při finančním rozhodování čerpají z podobných zdrojů – od přátel a partnerů. Vzhledem k rostoucí oblibě investování mezi ženami společnost Fondee, pro kterou byl průzkum vypracován, uzpůsobuje nabídku svých služeb i jejich potřebám.

Průzkum provedený pro Fondee ukazuje, že až 47 %, tedy necelá polovina Američanek, by se ze svých úspor dokázalo bez partnera uživit pouze měsíc nebo méně. Počet českých žen, které jsou na svém partnerovi obdobně závislé, je přitom na méně než polovině tohoto čísla, tedy na 22,5 %. Tento rozdíl poukazuje na to, že Američanky jsou v rozporu s možným očekáváním výrazně finančně vázány na svého partnera, zatímco Češky jsou na tom v tomto ohledu o něco lépe.

„Průzkum ukazuje relativní nezávislost českých žen v porovnání s Američankami. To trochu stojí v kontrastu s vnímáním Ameriky jako země pro ženy liberálnější. Ukazuje se, že to není úplně pravda, a české ženy, co se finančního zajištění týká, mají větší volnost. To ostatně můžeme pozorovat i v jiných oblastech,” komentuje Eva Hlavsová, spoluzakladatelka společnosti Fondee.

Přestože třetina dotázaných Američanek uvedla, že by raději zveřejnila historii svého internetového prohlížeče, než mluvila o osobních financích, 44 % z nich se o financích pravidelně baví s ostatními lidmi, kdežto v případě českých žen se jedná jen o 5 %. Ačkoliv jsou tedy Američanky v porovnání s Češkami více finančně závislé na svých partnerech, ohledně financí jsou mnohem sdílnější.

„Z výsledků průzkumu si lze domyslet, že tyto dva jevy jsou spolu spjaté. Zda je žena finančně závislá na svém partnerovi, do jisté míry souvisí s tím, jak často s ním nebo s jinými lidmi o financích hovoří. Ženy, které mají potřebnou finanční rezervu, a jsou tak méně závislé na svém partnerovi, si své finance o něco více střeží,“ vysvětluje Hlavsová.


Češky si nejsou jisté šetřením

V čem se nicméně americkým ženám v porovnání s Češkami daří lépe, je spoření na důchod. Na to podle průzkumu kladou o něco vyšší důraz. Zatímco 38 % amerických žen uvedlo, že je spokojeno se svým přístupem k důchodovému spoření, v případě českých žen to bylo pouhých 15 %. V obou případech je číslo poměrně nízké, což ale nemusí být vnímáno jen jako nedostatek snahy.

„Kromě rozdílu ve spokojenosti s ohledem na důchodové spoření taky vidíme, že obě čísla jsou nízká. To ale nemusí značit jen to, že ženy zkrátka dostatečně nespoří, ale poukazuje to také na nedostatky v důchodovém spoření jako takovém. To dnes už zdaleka nedosahuje výnosů, které dávají z finančního hlediska smysl. V zahraničí i u nás proto pozorujeme trend, kdy lidé odcházejí od tradičního spoření k alternativám s potenciálně vyššími výnosy jako jsou například investice do akcií či ETF. Proto i my chceme v tomto směru šířit osvětu a zpřístupnit lidem smysluplné investování,” vysvětluje Hlavsová.

Chybí osvěta a možnosti jednoduchého investování
I nízká míra důchodového spoření však poukazuje na širší problém nedostatečného investování do osobních financí mezi Čechy. V kontrastu s jinými evropskými a západními zeměmi jako například Rakousko nebo Francie spoří lidé v Česku výrazně méně a také méně investují. To je zároveň i jednou z příčin dlouhodobého selhávání důchodového systému. A právě s tím, jak se důchodový systém stává méně udržitelným, roste i význam šetření a malých investorů.

Více o Fondee

Český startup Fondee mění způsob, jak lidé uvažují o investicích. Funguje jako online služba pro jednoduché investování do fondů akcií a dluhopisů. Pomáhá zejména těm, kterým leží peníze na běžných účtech a kteří hledají snadnou a efektivní cestu jejich zhodnocení. Fondee pro ně zprostředkuje investice do fondů sdružujících akcie a dluhopisy. Registrace probíhá online, klient si jen vybere typ portfolia a zbytek už je bez starostí. Projekt v roce 2017 založili Eva a Honza Hlavsovi, kteří nabyli zkušenosti ve financích v londýnské City a chtějí lidem investování zpřístupnit. V roce 2021 získali pro svůj startup milion eur od skupiny soukromých investorů a J&T Banky, která se zároveň stala brokerem platformy. Od ledna 2022 Fondee působí také na Slovensku.Press kit společnosti naleznete zde