Léta trvající nejasnosti kolem vlastnictví družstevních bytů v Liberci definitivně končí. Zastupitelstvo schválilo převod zbylých bytů družstevníkům

Praha, 15. 9. 2022 – Liberecké zastupitelstvo schválilo převod posledních 287 bytů do výhradního vlastnictví družstevníků. Léta trvající nejasnosti kolem vlastnictví bytů, které město ve spolupráci s bytovými družstvy postavilo na základě neplatných smluv, se tak podařilo definitivně vyřešit. Díky právní pomoci od Jiřího Kučery a jeho kolegů z advokátní kanceláře Kučera & Associates se tak Liberec stal ukázkovým příkladem, jak se spor, který řeší desítky měst a obcí, dá urovnat mimosoudní cestou. 

Zastupitelstvo města Liberec dne 15. 9. 2022 odsouhlasilo řešení způsobu převodu družstevních bytů do výhradního vlastnictví družstevníků pro poslední dvě družstva. Potenciálně neplatné smlouvy budou stejně jako u prvních čtyř družstev nahrazeny dohodami o narovnání, na jejichž základě dojde k původně zamýšlenému převodu podílů na družstva za symbolickou 1,-Kč. Následně se domy rozdělí na jednotky, které se převedou do výhradního vlastnictví družstevníků. Poté už družstvo zanikne. Situaci se podařilo vyřešit za právní pomoci Jiřího Kučery a jeho advokátní kanceláře.

“V červnu bylo naše řešení převodu schváleno pro první čtyři ze sedmi družstev. Dnes se dostala na řadu zbývající tři družstva – i pro ty se podařilo řešení bez komplikací prosadit. Díky jednoznačnému odsouhlasení zastupitelstvem města Liberce se tedy podařilo situaci definitivně vyřešit bez nutnosti soudního procesu a také bez enormních finančních výdajů, za což jsme všichni velice rádi. Podobné záležitosti se řeší také v dalších českých městech, kde bohužel častokrát zbytečně dochází k vyostření konfliktu,” komentuje advokát Jiří Kučera z advokátní kanceláře Kučera & Associates.

Předmětem sporu byly smlouvy uzavírané mezi městem a bytovými družstvy před více než dvaceti lety, díky kterým se mohla družstva společně s Libercem podílet na výstavbě nových bytových domů a zároveň také využít finančních dotací poskytovaných státem. Město tak poskytlo pozemek, dodalo finanční dotace a družstva doplatila zbytek nákladů, čímž se stala spoluvlastníkem stavby. Liberec se ve smlouvách zavázal po uplynutí dvaceti let převést bezúplatně byty do výhradního vlastnictví družstevníků, k čemuž kvůli neplatným smlouvám nakonec nemohlo dojít. V téměř totožné situaci se aktuálně může nacházet desítky dalších českých měst a obcí.