Česká Insurtech Asociace zahájila strategickou spolupráci s THE DIGITAL INSURER prospěšnou nejen pro společnosti, které mají globální ambice.

Česká Insurtech Asociace zahájila strategickou spolupráci s THE DIGITAL INSURER PTE LTD se sídlem v Singapuru. Jedná se o zásadní milník, který může mít dopad na rozvoj českého prostředí InsurTech, a to nejen pro české společnosti, která mají globální ambice.

THE DIGITAL INSURER (dále TDI) působí celosvětově a svou činností přispívá k tvorbě obsahu InsurTech scény ve formě tematicky zaměřených článků, konferencí, eventů, či virtuálních workshopů, kde mohou být diskutována InsurTech témata se zahraničními lídry v oboru jako zdroj nových poznatků a zkušeností. DIGITAL INSURER poskytuje mnoho dalších podpůrných služeb, které mají za cíl zvýšení vyspělosti InsurTech ekosystému v konkrétních regionech.

Členové České Insurtech Asociace mohou z této spolupráce těžit také díky možnosti účasti na InsurTech soutěžích pod názvem Digital Insurer Awards, kde mohou poměřit síly s jinými společnostmi v regionu i celosvětově. TDI organizuje globální ocenění za transformaci pojistitelů, inovace pojistitelů a inovace v oblasti pojistných technologií na regionální a globální úrovni.

InsurTech společnosti díky této spolupráci mohou využít například zařazení na mapu InsurTech České republiky, kde bude možné budovat a zvýšit povědomí své značky, a tím zvýšit konkurenceschopnost, zájem z řad investorů, anebo tím usnadnit cestu na nové zahraniční trhy mimo Českou republiku či Evropu. Návštěvníci webu TDI si například mohou zhlédnout krátké video, které vysvětluje činnost dané InsurTech společnosti či využít řadu dalších základních služeb zcela zdarma.

THE DIGITAL INSURER provozuje vlastní TDI Academy, které pomáhá jednotlivcům i firmám akcelerovat digitální transformaci pomocí zvyšováním kvalifikace v oblasti digitalizace a vytvářením digitálního myšlení. Akademie zahrnuje moduly jako je “mini” MBA v oblasti InsurTech a řadu dalších školení, které mohou členové asociace z řad svých manažerů i běžných zaměstnanců získat se slevou, která je vázána na členství v České Insurtech Asociaci.

O České Insurtech Asociaci

Česká Insurtech Asociace jejímž cílem je podpora a rozvoj oblasti InsurTech, sdružuje moderní technologické společnosti působící v pojišťovnictví a prosazuje jejich jednotné a společné zájmy. Mezi jejími členy jsou velké pojišťovny, samostatní zprostředkovatelé pojištění nebo malé start-upy. Témata, kterým se asociace věnuje, jsou zpřístupnění a sdílení dat, tzv. Open Insurance, dále pak témata jako Digitální Identita, Regulatorní sandbox, ESOP, a mnoho dalších.