Fujitsu vyvíjí první cloudovou platformu na světě, která dokáže zužitkovat velký objem dat

Společnost Fujitsu oznámila, že v současnosti vyvíjí cloudovou platformu předběžně pojmenovanou Convergence Services Platform, která dokáže zužitkovat velký objem dat. Fujitsu začne tuto platformu nabízet v prvním čtvrtletí roku 2012 a následovat bude postupné uvádění služby do provozu.  (TZ)

Convergence Services Platform je platforma jako služba (PaaS), která akumuluje data shromažďovaná různými snímači nebo již shromážděná data a tato data integruje, zpracovává je v reálném čase a používá k budoucím výstupům. Společnost Fujitsu jako první na světě přináší platformu Convergence Services Platform jako službu (PaaS), která dokáže bezpečně zužitkovat různé typy objemných datových sad na jedné platformě.

Používáním této platformy mohou zákazníci zvýšit hodnotu svých produktů a služeb, rychle zpřístupnit nové informační služby online, posílit spolupráci shromažďováním informací z určitého regionu, a tím vytvářet nové hodnoty a přinášet novou dynamiku do regionálních komunit.

Platforma Convergence Services Platform je klíčovou technologií pro realizaci vize společnosti Fujitsu o bezpečné a prosperující inteligentní společnosti, v jejímž středu stojí člověk, využitím síly informačních a komunikačních technologií (ICT). Fujitsu chce kromě platformy ICT dodávat komplexní a specializované konvergenční služby, včetně provozních center a odborného personálu, který podporuje využívání dat zákazníků a řídí nové podnikání zákazníků v různých regionech.

V uplynulých letech se různorodost a obsáhlost života lidí a rozmanitost podnikání výrazně zvýšila. Požadavky na ICT dalece přesahují tradiční hranice odvětví do oblastí, jako je efektivní využívání energie, řešení problémů ve městech (dopravní zácpy) a snižování výdajů na zdravotní péči. V rámci své snahy přispět k řešení těchto typů problémů a dodávat nové hodnoty chce Fujitsu poskytovat konvergenční služby, ve kterých jsou shromažďovány, ukládány, analyzovány a integrovány velké objemy dat se zaměřením na lidskou společnost.

Společnost Fujitsu vyvíjí platformu Convergence Services Platform, která je nezbytná pro převedení konvergenčních služeb do reálného života. Jedná se o integrovanou platformu, která dokáže pojmout a analyzovat velké množství dat, zpracovat je v reálném čase a provádět kontextové zpracovávání dat(1). Fujitsu hodlá být první společností na světě, která tento typ platformy Convergence Services Platform nabídne v podobě platformy jako služby (PaaS).

Funkce nové platform

1. Komplexní služba, která integruje všechny požadované technologie

Prostřednictvím cloudu platforma integruje všechny technologie vyžadované k zužitkování velkých objemů dat, včetně kombinovaného zpracovávání událostí(2), paralelního distribuovaného zpracovávání, komprese a anonymizace dat a hybridních datových webových aplikací(3).

2. Možnost integrace různých typů velkých datových sad

Díky možnosti integrace různých typů velkých datových sad, které obsahují data shromážděná různými snímači, data protokolů obchodních transakcí, textová data a binární datové proudy(4), přispívá tato platforma k vytváření nových hodnot.

3. Formát cloudové služby umožňuje kompatibilitu se všemi vyžadovanými výpočetními prostředky

V závislosti na požadavcích využívané služby lze platformu použít již pro malé objemy dat a malý počet připojených serverů. Použity jsou pouze potřebné výpočetní prostředky, čímž nevznikají příliš vysoké náklady.

Funkce platform

Platforma Convergence Services Platform zahrnuje následující sadu šesti funkcí.


Funkce platformy

 1. Shromažďování a detekce dat
  Aplikací pravidel na datový tok ze snímačů lze provést analýzu aktuálního stavu. Na základě této analýzy lze poté provádět rozhodnutí s navigací nebo jinými vyžadovanými postupy prováděnými v reálném čase.

 2. Řízení a integrace dat
  Obrovský objem různých dat v různých formátech neustále shromažďovaných ze snímačů je efektivně akumulován a řízen pomocí technologie, která data automaticky třídí a archivuje.

 3. Analýza dat
  Tento obrovský objem akumulovaných dat je rychle analyzován pomocí paralelního distribuovaného modulu pro zpracování, který analýzou minulých dat, předpověďmi do budoucnosti nebo simulacemi vytváří hodnoty.

 4. Informační aplikace
  Pomocí technologie hybridních webových služeb jsou analytické výsledky z platformy integrovány s více webovými službami a vznikají tak nové navigační služby. Výsledky analýzy a posouzení jsou zveřejněny a použity k poskytnutí doporučení(5), jejichž cílem je podpora koncových uživatelů.

 5. Výměna dat
  Pomocí technologie federace dat(6), v rámci které jsou data přístupná v souladu s oprávněními, je v případě potřeby v požadovaném formátu k dispozici konvergence dat mezi klienty (majiteli).

 6. Podpora vývoje a řízení provozu
  Na uživatelském portálu jsou k dispozici funkce podpory vývoje a funkce řízení provozu pro celou platformu. Díky tomu lze všechny vývojové prostředky řídit a provozovat v integrovaném prostředí.

Formáty doručení platformy

Platforma Convergence Services Platform bude pravděpodobně k dispozici v následujících třech formátech.

 • Integrační formát: Společnost Fujitsu poskytuje platformu jako službu (PaaS) a na platformě vyvíjí proprietární aplikace zákazníků

 • Formát aplikačních služeb: Společnost Fujitsu poskytuje prostřednictvím platformy každý typ aplikační služby (například SPATIOWL(7))

 • Datový formát: Společnost Fujitsu využívá prostředí k analýze dat uživatelů i dat shromážděných na platformě

Slovník a poznámky

1 Kontextové zpracování:

Data, která vstupují do platformy Convergence Services Platform, jsou řízena označením informací o umístění a identitě zařízení, které data generuje. Tyto kontextové informace se používají ke zjištění důležitosti dat pro uživatele. Tento proces odvozování významu dat pro jednotlivé uživatele se nazývá kontextové zpracovávání.

2 Kombinované zpracování událostí:

Způsob zpracování dat, kdy jsou jednotlivá neustále shromažďovaná data považována za událost. Stav přenosu pro danou událost je opakovaně monitorován a při dosažení předem určených podmínek se spustí naplánovaný proces, během kterého je v paměti vysokou rychlostí zpracovávána operace. Tento typ zpracování je také označován jako komplexní zpracovávání událostí (CEP).

3 Hybridní webové aplikace:

Způsob vytváření webových služeb, ve kterých je za účelem vytvoření požadované webové služby spojeno více webových služeb.

4 Binární datový tok:

Oproti přijímání dat v běžných formátech, například ve formě písmen nebo číslic, je binární datový proud odesílán ve speciální binární formě, například jako data zvuku nebo videa.

5 Doporučení:

Způsob poskytování informací, jehož cílem je pomoci uživateli selektivním poskytováním informací, které jednotliví uživatelé potřebují, nebo informací, které odpovídají stavu daného uživatele.

V kontextu integrace dat je federace způsob virtuální integrace dat, kdy je předem definováno virtuální zobrazení dat, které bude přístupné uživateli. Pokud uživatel odešle požadavek na virtuální zobrazení, informace vyžadované pro odezvu na tento požadavek jsou shromážděny z datového zdroje a integrovány do odezvy uživatele. Informace se ve formě virtuálního zobrazení zobrazí tak, jako by skutečně existovaly.

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika

Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. V České republice nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na webu cz.fujitsu.com.

O společnosti Fujitsu Limited

Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je třetím největším poskytovatelem ICT řešení na světě. Jeho tým tvoří 173 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníkům v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Fujitsu patří k světovým lídrům v oblasti inovací a vlastní více než 34 tisíc patentů. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2011, dosáhly výše 54,6 miliard amerických dolarů. Více informací je k dispozici na webu www.fujitsu.com.

Fujitsu výhradním dodavatelem ICT služeb pro Policii Severního Irska

Společnost Fujitsu s potěšením oznámila rozšíření své smlouvy s policií Severního Irska (Police Service of Northern Ireland) na poskytování a řízení ICT služeb.

Původně pětiletý kontrakt ve výši 34 milionů liber byl podepsán v roce 2008 a Fujitsu se stalo jediným poskytovatelem IT služeb. Mezi poskytované služby patří správa Service Desku, pevné telefonní sítě, datových sítí WAN i LAN. Dále se jedná o dodávky notebooků a osobních počítačů, využívání hostingových služeb, správa sítě statických a mobilních kamer rozpoznávajících SPZ vozidel a celou řadu podpůrných služeb pro tyto aplikace. (TZ)

Continue reading „Fujitsu výhradním dodavatelem ICT služeb pro Policii Severního Irska“

McDonald’s naservíroval Fujitsu nový kontrakt na správu IT

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s ve Velké Británii podepsal dohodu se společností Fujitsu na poskytování IT služeb a podporu infrastruktury firmy pro svých 1200 restaurací ve Velké Británii a Irsku. McDonald’s se rozhodl sloučit dříve samostatně prováděné služby do jediné smlouvy se společností Fujitsu. Cílem je snaha zjednodušit dosavadní model IT podpory a zajistit rychlejší a vhodnější správu IT v celém řetězci. Nová smlouva umožní McDonald’s využívat moderní informační technologie a zjednodušit a zrychlit tak celý proces nákupu.  Urychlení objednávky občerstvení napomáhá restauracím McDonald´s stát se příjemným prostředím vyhledávaným rodinami s dětmi.  (TZ)

Continue reading „McDonald’s naservíroval Fujitsu nový kontrakt na správu IT“

Servery Fujitsu PRIMERGY dlouhodobě mezi nejvýkonnějšími servery na světě

Společnost Fujitsu oznámila další důležitý krok na cestě do oblasti kritického computingu, a to díky výrobě nového serveru PRIMERGY x86, který vytvořil nový světový rekord v oblasti výkonnosti transakčních databází. Server PRIMERGY x86 poskytuje v porovnání se stávajícími systémy RISC/UNIX nové možnosti při správě a obsluze kritických aplikací.  (TZ)

Continue reading „Servery Fujitsu PRIMERGY dlouhodobě mezi nejvýkonnějšími servery na světě“

Fujitsu nabízí novou generaci řešení pro flexibilní správu dat

Společnost Fujitsu oznámila globální dostupnost druhé generace diskových úložišť ETERNUS DX, a to pod názvem Fujitsu ETERNUS DX S2. Součástí nové generace úložného systému je i rozšíření původního systému Flexible Data Safe, jenž nabízí možnost neomezeného rozšiřování kapacity a neprolomitelnou ochranu dat. (TZ)

Continue reading „Fujitsu nabízí novou generaci řešení pro flexibilní správu dat“

Společnost Fujitsu rozšiřuje nabídku high-end notebooků

Společnost Fujitsu dnes oznámila zahájení prodeje nové řady notebooků LIFEBOOK P771, které nabízejí vynikající výdrž – na jedno nabití dokážou pracovat celý den, resp. dokonce dva běžné pracovní úvazky po sobě. Díky svým kompaktním rozměrům, hmotnosti pouhých 1,3 kg a rekordní výdrži při provozu na baterii uspokojí nejnáročnější zákazníky, kteří požadují špičkové řešení pro celodenní využívání mobilní kanceláře. (TZ)

Continue reading „Společnost Fujitsu rozšiřuje nabídku high-end notebooků“

Společnost Fujitsu oznamuje hospodářské výsledky za fiskální rok 2010

Společnost Fujitsu Limited, přední světový poskytovatel podnikových ICT řešení, oznámila konsolidovaný čistý zisk 55 miliard jenů, resp. 663 milionů amerických dolarů za fiskální rok 2010 (1. dubna 2010 – 31. března 2011). Čistý zisk nedosáhl hodnot předpokládaných společnosti ve zprávě z 28. ledna 2011 kvůli březnovému zemětřesení ve východním Japonsku, které narušilo činnost výrobních závodů i regionálních logistických a zákaznických center Fujitsu. (TZ)

Continue reading „Společnost Fujitsu oznamuje hospodářské výsledky za fiskální rok 2010“

Fujitsu rozšiřuje možnosti ochrany klíčových podnikových dat

Společnost Fujitsu oznámila podporu softwaru Backup Exec společnosti Symantec pro své servery PRIMERGY a datová úložiště ETERNUS. Uživatelé serverů a storage systémů Fujitsu tak nyní mohou snáze zabezpečit svá kritická data prostřednictvím špičkového řešení světové jedničky ve svém oboru. (TZ)

Continue reading „Fujitsu rozšiřuje možnosti ochrany klíčových podnikových dat“

Fujitsu zajišťuje cloudové služby pro Toyotu

Společnost Fujitsu, největší světový dodavatel ICT řešení pro business, oznámila zahájení spolupráce v oblasti cloudových služeb s australskou pobočkou největší světové automobilky Toyota Motor Corporation. Špičkové cloudové technologie Fujitsu zajistí Toyotě bezpečný a spolehlivý chod klíčového systému TUNE Dealership Management System (DMS). (TZ)

Continue reading „Fujitsu zajišťuje cloudové služby pro Toyotu“