Konica Minolta sbírá ocenění za ekologii a udržitelnost

 • Konica Minolta se zaměřuje na využívání recyklovaných plastů
 • Do roku 2050 sníží skupina emise CO2 během životního cyklu svých produktů o desítky procent
 • Českým zákazníkům pomáhá Konica Minolta s recyklací spotřebního materiálu a ekologickou likvidací elektrozařízení
Continue reading „Konica Minolta sbírá ocenění za ekologii a udržitelnost“

Technologie Konica Minolta pomáhají zrychlit logistiku firem

 • Digitalizační služby od Konica Minolta umožní logistickým firmám snížit administrativní náklady o desítky procent a výrazně zrychlit vyřízení dokumentů
 • Elektronické dokumenty pomáhají zefektivnit také průběh pojistného řízení a návrat vozidel do procesu
 • Konica Minolta se nyní zaměří na rozvoj technologií pro automatizaci a robotizaci logistických procesů
Continue reading „Technologie Konica Minolta pomáhají zrychlit logistiku firem“

Konica Minolta rozšiřuje využití umělé inteligence v technologiích pro práci s digitalizovanými dokumenty

 • Konica Minolta prohloubila spolupráci s mezinárodní společností M-Files, která se specializuje na systémy pro inteligentní správu informací
 • Technologie vhodné pro nadnárodní firmy nabídne Konica Minolta i českým a slovenským malým a středním podnikům
 • Vyšší zapojení umělé inteligence v nástrojích M-Files zjednoduší proces digitalizace firem a zrychlí práci s elektronickými dokumenty o desítky procent
Continue reading „Konica Minolta rozšiřuje využití umělé inteligence v technologiích pro práci s digitalizovanými dokumenty“

Čtyři z pěti firem mají značné rezervy v procesu digitalizace

 • České firmy profitují z digitalizace jen minimálně, chybí širší zapojení managementu
 • Funkce MS Teams využívá naplno pouze 10 % uživatelů
 • Konica Minolta pomáhá firmám měnit způsoby každodenní práce
Continue reading „Čtyři z pěti firem mají značné rezervy v procesu digitalizace“

Elektronický podpis od Konica Minolta ušetří firmám až 75 % nákladů na podepisování dokumentů

 • Konica Minolta uzavřela partnerství s českým start-upem Signi
 • Elektronické podepisování pomůže firmám zkrátit proces schvalování smluv z několika týdnů na pár hodin a zároveň snížit uhlíkovou stopu
 • Elektronické dokumenty jsou platné a právně závazné na celém území EU
Continue reading „Elektronický podpis od Konica Minolta ušetří firmám až 75 % nákladů na podepisování dokumentů“

Umělá inteligence Konica Minolta dokáže předpovědět budoucnost

 • Průzkum Konica Minolta odhalil pouhou 20% úspěšnost protipožárních zásahů ve firmách. K nahlášení požáru přitom dochází v průměru každých 5 minut
 • Společnost uvádí na český trh novou řadu kamer s funkcemi pro predikci poruch strojů či odhalení požárů
Continue reading „Umělá inteligence Konica Minolta dokáže předpovědět budoucnost“