Češi hledají způsoby, jak investovat, na internetu nebo přes známé. Jak Covid zahýbal s naším postojem k úsporám?

Pandemie Covid-19 měla znatelný vliv na finanční chování Čechů. Polovina lidí v průzkumu společnosti Perfect Crowd pro investiční společnost TESLA uvedla, že spoří dlouhodobě, a tak se jejich postoj k úsporám během pandemie nezměnil. Obecně lidé ale uváděli, že nyní zachází s penězi mnohem opatrněji. Celých 80 % lidí očekává, že se bude zdražovat a peníze budou rychleji ztrácet svou hodnotu. Na otázku, zda se díky nejistotě snaží ještě více šetřit a vytvářet si finanční rezervu, odpovědělo kladně také 80 % dotazovaných. Vzniká tedy situace, kdy na jedné straně lidé hromadí z opatrnosti úspory, a na straně druhé roste jejich inflační očekávání. 

Continue reading „Češi hledají způsoby, jak investovat, na internetu nebo přes známé. Jak Covid zahýbal s naším postojem k úsporám?“