Chytré trafostanice významně zkracují dobu potřebnou pro lokalizaci poruchy. Ročně jich díky projektu ACON přibude více než 250

Praha, 21. července 2021 – Trafostanice v Česku jsou rok od roku chytřejší. Na distribučním území EG.D se jich díky přeshraničnímu projektu ACON v uplynulých dvou letech zmodernizovalo více než 370, dalších přibližně 250 je v plánu upravit letos. Hlavním přínosem chytrých distribučních stanic pro spotřebitele je významné zkrácení detekce a lokalizace poruchy v síti a následná rychlejší obnova dodávek energie odběratelům.

Continue reading „Chytré trafostanice významně zkracují dobu potřebnou pro lokalizaci poruchy. Ročně jich díky projektu ACON přibude více než 250“

Chytřejší distribuční soustavy pomohou prosumerům a komunitnímu sdílení energie

Praha, 12. červenec 2021 – V posledních letech výrazně přibývá domácností či firem, které část své spotřeby pokrývají z vlastního zdroje energie. Se sílícími tlaky na vyšší podíl obnovitelných zdrojů navíc význam těchto aktivních spotřebitelů, takzvaných prosumerů, ještě poroste. Jejich většímu zapojení a například i komunitnímu sdílení energie pomohou modernizované distribuční soustavy.

Continue reading „Chytřejší distribuční soustavy pomohou prosumerům a komunitnímu sdílení energie“

Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropě roste. Na cestě k uhlíkové neutralitě budou stěžejní chytré technologie

Praha, 25. května 2021 – V celé Evropské unii se v roce 2020 poprvé vyrobilo více elektrické energie z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Aby ale EU dosáhla svých cílů směřujících k uhlíkové neutralitě, musí se podíl solární a větrné energie v současné dekádě skoro ztrojnásobit. Pomoci by v tomto úsilí mělo i zavádění Smart Grids. Tyto chytré sítě nejen zvětší kapacity distribučních soustav, ale navíc umožní i real-time komunikaci všech jejich prvků, což je pro větší zapojení obnovitelných zdrojů energie klíčové.

Continue reading „Podíl obnovitelných zdrojů energie v Evropě roste. Na cestě k uhlíkové neutralitě budou stěžejní chytré technologie“

Kontrola v reálném čase, komunitní sdílení a zapojení prosumerů. Bez chytrých sítí se moderní energetika 21. století neobejde

Praha, 17. května 2021 – Energetika se v posledních letech drasticky proměňuje. Sílící tlaky na větší podíl obnovitelných zdrojů a uhlíkovou neutralitu na jedné straně a zvyšující se počet zařízení připojených do sítě, elektromobilů a domácích fotovoltaických elektráren na straně druhé ukazují, že současná distribuční soustava v Česku přestává nárokům 21. století stačit. Odborníci se shodují, že bez chytrých sítí, takzvaných Smart Grids, se proto v blízké budoucnosti neobejdeme.

Continue reading „Kontrola v reálném čase, komunitní sdílení a zapojení prosumerů. Bez chytrých sítí se moderní energetika 21. století neobejde“