Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce

V pondělí 19. dubna se konal celorepublikový workshop Persist, jehož cílem bylo interpretovat výstupy první části aplikovaného výzkumu Persist. Organizátorem akce je Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Federace dětských domovů, společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně, které jsou také aplikačním garantem projektu Persist. Cílem výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do společnosti a jejich úspěšnou adaptaci na trh práce. Projekt potrvá až do roku 2022. Výzkum je financován Technologickou agenturou ČR.

Continue reading „Proběhl workshop k výzkumu PERSIST, který se zabývá integrací dětí z DD do společnosti a jejich adaptaci na trhu práce“

V Česku proběhl online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

14. dubna 2021 – Letošní celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW) je za námi. Česká republika se do ní zapojila společně se 174 jinými zeměmi. Týden finančního vzdělávání se letos uskutečnil i navzdory pokračující pandemii nemoci Covid-19 a virtuálně přivítal více než 18 000 účastníků. Dlouhodobým posláním GMW je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost, inspirovat k podnikání a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Národním koordinátorem této akce je v České republice Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR.

Continue reading „V Česku proběhl online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí“

Česko se zapojí do online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

11. března 2021 – I letos se navzdory pokračující pandemii nemoci Covid-19 uskuteční tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW). Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je principům hospodaření s penězi, seznamovat je se základními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání. Česká republika se stejně jako dalších 174 zemí světa připojí v týdnu od 22. do 28.  března 2021.

Continue reading „Česko se zapojí do online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí“

Platforma největší komunity vychovatelů dětských domovů v ČR je na světe

Praha, 8. února 2021 – Platforma Domovy sobě vznikla na sociálních sítích už na jaře 2020 jako reakce na potřeby dětských domovů, konkrétně vychovatelů. Ukázala se jako efektivní a potřebná nejen vzhledem k pandemickému období Covid-19, které stále nekončí. Rozhodli jsme proto vzít toto online období jako příležitost a vytvořit webovou stránku, která nabízí širší možnosti podpory pracovníkům dětských domovů. Realizátorem Domovy sobě je obecně prospěšná společnost yourchance a její projekt Začni správně.

Continue reading „Platforma největší komunity vychovatelů dětských domovů v ČR je na světe“

Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance pro inspirativní lidi z dětských domovů a osvícené zaměstnavatele putovaly do rukou vítězů

Již posedmé ocenila obecně prospěšná společnost yourchance mladé lidi z dětských domovů, zaměstnance institucí náhradní rodinné výchovy a zaměstnavatele, jejichž přístup k mladým z dětských domovů je vzorem pro celou společnost. Letošní slavnostní udílení cen Bílá vrána proběhlo poněkud netradičním způsobem, a to předtočením na Zámku Hluboš a slavnostním uvedením finále v neděli 13. prosince na sociálních sítích a webových stránkách yourchance a projektu Začni správně. Záštitu nad oceněním převzal znovu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Finále můžete shlédnout ZDE. (http://www.bilavrana.net/)

Continue reading „Ceny Bílá vrána 2020 udělované společností yourchance pro inspirativní lidi z dětských domovů a osvícené zaměstnavatele putovaly do rukou vítězů“

Yourchance o. p. s. navázala partnerskou spolupráci s Emporio Lingerie a jejím projektem UKAŽ PONOŽKY

Jedno neplánované setkání dvou podnikavých a srdečných dam – Jany Merunkové a Samar Voříškové – se zasloužilo o vznik neobvyklého spojení projektů Začni správně a UKAŽ PONOŽKY. Cílem spolupráce je podpora integrace mladých lidí odcházejících z dětského domova nebo pěstounské péče do dospělého života. Podpořte tyto mladé také vy kvalitní investicí právě do sebe. Aneb ukažte ponožky a pomozte někomu začít správně! Projekt UKAŽ PONOŽKY se tak bude dělit o svůj zisku z prodeje s projektem Začni správně. 

Continue reading „Yourchance o. p. s. navázala partnerskou spolupráci s Emporio Lingerie a jejím projektem UKAŽ PONOŽKY“

Je za námi konference Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaná yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze

Již 3. ročník konference Osobní prosperita – Cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaný společností yourchance o. p. s. proběhl 26. 11. v online režimu. Letošní podtitul Krize jako příležitost se nesl jako červená nit celou akcí a současný epidemiologický stav a opatření se staly důležitým elementem inspirativních příspěvků a panelových diskusí. Ani virtuální průběh neovlivnil zájem o akci, které se účastnilo sedm desítek pedagogů, sociálních pracovníků, zástupců veřejného i neziskového sektoru a zájemců z řad veřejnosti. Záštitu nad akcí převzala Informační kancelář OSN v ČR. Záznam konference je dostupný na YouTube yourchance TV. 

Continue reading „Je za námi konference Osobní prosperita – cesta udržitelného rozvoje společnosti pořádaná yourchance o.p.s. pod záštitou Centra OSN v Praze“

Nový ročník on-line soutěže Rozpočti si to! startuje 1. listopadu

Interaktivní soutěž Rozpočti si to! zahajuje 1. listopadu svůj 8. ročník v kategorii 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. Přidejte se a přihlaste svoje týmy do nového ročníku! Registrace jsou možné od 1. 11. 

Continue reading „Nový ročník on-line soutěže Rozpočti si to! startuje 1. listopadu“

Proběhl 1. ročník konference V nejvyšším zájmu dítěte – novinka obecně prospěšné společnosti yourchance a jejího projektu Začni správně

V pondělí 5. října se v pražském Hotelu NH Prague City odehrál první ročník konference V nejvyšším zájmu dítěte. Do čtyř bloků panelové diskuse se zapojila dvacítka zástupců z řad odborné veřejnosti, ministerstev i neziskového sektoru. Živý přenos aktivně sledovalo více než šedesát účastníků z celé ČR. Akce proběhla pod záštitou senátorky Jitky Chalánkové, členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Organizátorem byla společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně

Continue reading „Proběhl 1. ročník konference V nejvyšším zájmu dítěte – novinka obecně prospěšné společnosti yourchance a jejího projektu Začni správně“

Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách

Praha, 17. 9. 2020 – Společnost yourchance o. p. s. uspořádala konferenci s podtitulem Finančně gramotný a podnikavý učitel. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla akce realizována jak prezenčně v konferenčních prostorách pražského Hotelu Atlantic, tak v on-line režimu. Téměř sto zástupců základních a středních škol, pedagogů a odborníků na vzdělávání se dozvědělo nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti na školách. Konference je součástí projektů Finanční gramotnost do školPodnikavost.cz realizovaných organizací yourchance o. p. s. Záznam konference je dostupný na YouTube.

Continue reading „Proběhla odborná konference o výuce finanční gramotnosti na školách“