Podle nové globální studie IBM má cloud computing mezi firemními zákazníky obrovskou šanci

Tři z pěti společností jsou připraveny v příštích pěti letech začít využívat cloud computing. Slibují si od něj rozvoje firmy i konkurenční výhody. Vyplývá to z nové studie společnosti IBM, které se zúčastnilo přes 3 000 IT manažerů z celého světa. Oproti předloňské studii se do aktuálního průzkumu zapojilo téměř dvakrát více respondentů. (TZ)

S tím, jak roste poptávka po stále větších objemech informací, hledají společnosti způsob jednoduchého a přímého přístupu k datům a aplikacím. Právě to jim umožňují služby postavené na cloud computingu, který je nákladově velice efektivní a dostupný prakticky vždy. Původně byl cloud computing využíván hlavně uvnitř firem, nyní se ovšem používá i pro komunikaci mezi společnostmi, jejich partnery a zákazníky.

V roce 2009 studie IBM mezi IT manažery velkých firem ukázala, že pouze třetina těchto manažerů hodlá ve svých společnostech využít cloud computing jako prostředek k získání konkurenční výhody. Letošní studie oproti tomu ukazuje výrazně vyšší zaměření na cloud computing. V oblasti médií a zábavy vzrostl počet kladně odpovídajících respondentů na 73 %, v automobilovém průmyslu na 70 % a v telekomunikacích na 69 %.

Sedm z deseti manažerů ve Spojených státech, Japonsku, Jižní Koreji a v Číně spatřují v cloud computingu svou hlavní prioritu. To je výrazně více než v roce 2009, kdy o něj projevovalo zájem jen asi 30 % IT manažerů z uvedených zemí.

Studie realizovaná společností IBM ukázala, že více než čtyři pětiny IT manažerů pokládají obchodní informace a analytické nástroje za primární pro své podnikání. Snaží se co nejefektivněji využít rostoucích datových objemů, které jsou jim k dispozici. IT manažeři se rovněž stále více obracejí k mobilní výpočetní technice, protože chtějí udržet krok s dynamicky se vyvíjejícím trhem. Vzhledem k rostoucí penetraci mobilních zařízení s vyšší funkčností a mobilních aplikací, které podporují produktivitu v podnikání, a též s rostoucími tržními příležitostmi, vnímají téměř tři čtvrtiny respondentů mobilní výpočetní zařízení jako klíčová pro své podnikání.

Další trendy pojmenované letošní studií:

  • Analytické nástroje jsou nejzajímavější pro chemické a petrochemické firmy, pro spotřební odvětví a pro zdravotnictví. Jako prioritu je uvedlo 91, 89, respektive 86 % oslovených IT manažerů, kteří chtějí jejich prostřednictvím zvýšit v následujících třech až pěti letech svou konkurenceschopnost.

  • 95 % IT manažerů v Jižní Americe (vyjma Brazílie) a Kanadě vnímá analytické nástroje jako klíčový aspekt konkurenční výhody.

  • Mobilní řešení byla zmiňována zejména v cestovním ruchu (91 %), médiích a zábavě (86 %) a v oblasti energetiky a distribuce (82 %).

  • Řízení rizik zdůrazňovali respondenti z finančního a bankovního sektoru, v nichž přes 80 % IT manažerů uvedlo, že se soustřeďují právě na tuto oblast.

Průzkum IBM oslovil přední IT manažery a je výsledkem osobních rozhovorů s pracovníky rozličných firem ze 71 zemí a 81 odvětví, přičemž ve výběru jsou zastoupeny firmy a společnosti všech velikostí. Studie „The Essential CIO“ poukazuje na čím dál výraznější strategickou úlohu, již IT manažeři hrají ve svých firmách jakožto lídři inovace a růstu. Studie vychází v roce, který patří oslavám sto let existence IBM a ve kterém si společnost připomíná  historickou úlohu, kterou sehrála v padesátých a šedesátých letech, kdy stála u zrodu IT oddělení ve firmách, i následujících desetiletích, kdy se IT manažerům dostávalo stále větší pozornosti.

„Technologie dnes představuje konkurenční výhodu, zároveň je obsažena v každém aspektu života společnosti. Role IT manažera tak nikdy nebyla důležitější,” říká Jeanette Horan, viceprezidentka a CIO společnosti IBM. „Tato studie předkládá přesvědčivý důkaz o tom, že schopnosti IT jsou zcela v souladu s usilováním lídrů. Vítězem se stanou ty společnosti, které pochopí sílu technologií jako je cloud, analytické nástroje nebo mobilní řešení, a tuto sílu se jim podaří využít pro transformaci svého podnikání.”

Další klíčová zjištění studie:

  • IT manažeři usilují hlavně o zjednodušení. Přes 80 % odpovědělo, že ve svých projektech plánují zjednodušit interní procesy.

  • Poprvé v dějinách je vize IT manažerů v podstatě shodná s vizí CEO. Společně usilují o posílení vztahů se zákazníky, rozvíjení schopností zaměstnanců a získávání cenných informací a postřehů z dat.

  • IT manažeři hledají široké spektrum inovativních metod a nástrojů tak, aby „velká data” bylo možné přetvořit do informací, které půjde využít v reálném životě. Mezi těmito metodami jsou master data management (68 %), analýza klientů (66 %), data warehousing a digital dashboards (64 %) a funkce vyhledávání (59 %).

  • IT manažer už není nahlížen jako údržbář počítačů, nýbrž jako někdo, kdo dokáže za pomoci technologií získat hodnotu

Zatímco analytické nástroje, cloud computing a mobilní řešení jsou v agendě IT manažerů stále důležitější, jiné oblasti se posunují do pozadí, což ovšem neznamená, že by byly méně důležité. Virtualizace, řízení rizik a kompatibilita již neokupují prominentní místa, nicméně to je dáno i tím, že virtualizace je daleko mainstreamovější a nespadá přímo pod IT manažera, rizikům se zase věnuje specializovaný pracovník.

Zpráva rovněž obsahuje řadu doporučení, od konkrétních kroků až po využití technologií, které IBM spatřuje jako důležité pro implementaci, a to na základě zpětné vazby od IT manažerů.

Kompletní znění studie a rozhovory vážící se k ní jsou dostupné na adrese www.ibm.com/ciostudy.

O studii IBM 2011 CIO

CIO Study je součástí studií vycházejících z názorů nejvyššího vedení firem a publikovaných Výzkumným institutem společnosti IBM (IBM Institute for Business Value). Tyto studie jsou zaměřeny na ředitele, finanční ředitele, personalisty a manažery dodavatelského řetězce. Studie CIO byla vypracována na základě více než 3 000 osobních pohovorů, které proběhly v rozmězí čtyř měsíců od dubna 2010 do ledna 2011. Kromě osobní zpětné vazby použila IBM též finanční ukazatele, statistická data a textovou analýzu.