Novým Group IT Security Managerem skupiny Home Credit se stal Zdeněk Adamec

Brněnské IT centrum společnosti Home Credit, které se zabývá kompletním vývojem a podporou centrálních IT aplikací pro celou skupinu Home Credit, posílilo svůj tým. Na pozici Group IT Security Manager nastoupil Zdeněk Adamec, který bude zodpovědný za řízení, správu a rozvoj systému řízení informační bezpečnosti skupiny HC. (TZ)

Zdeněk Adamec nastoupil na pozici Group IT Security Manager od 1. července letošního roku. Mezi jeho hlavní kompetence bude patřit koordinace bezpečnostních aktivit v rámci skupiny, definice bezpečnostních požadavků na stávající i nové projekty a v neposlední řadě i další rozvoj a zlepšování bezpečnostních standardů samotného IT centra.

„IT Centrum Home Credit vyvíjí v České republice software a aplikace pro všechny státy, ve kterých je nabízen splátkový prodej a bankovní služby pod značkou Home Credit. V souvislosti s dynamickým růstem celé skupiny i plánovou expanzí na nové trhy bude jedním z mých prvních úkolů aktualizovat bezpečnostní strategii a stanovit klíčové priority dalšího rozvoje informační bezpečnosti tak, aby byla neustále zlepšována úroveň a vyspělost ochrany informací a informačních systémů ve všech společnostech Home Credit,“ řekl Zdeněk Adamec.

Před nástupem do IT centra Home Credit působil Zdeněk Adamec téměř 10 let ve společnosti Volksbank CZ, a.s., kde byl v pozici manažera informační bezpečnosti postupně zodpovědný za řízení oblasti informační i fyzické bezpečnosti banky.

Zdeněk Adamec vystudoval Bankovní institut VŠ, a.s. se zaměřením na Informační technologie a management. Je držitelem certifikátu CISM (Certified Information Security Manager) mezinárodní asociace ISACA.

IT centrum Home Credit je součástí Home Credit International, poradenské a servisní společnosti orientované na členy skupiny Home Credit, IT centrum je umístěné v Brně a Ostravě a zodpovídá za kompletní IT podporu včetně vývoje a provozu centrálních aplikací kritických pro obchodní aktivity všech společností, které podnikají pod značkou Home Credit. V současné době poskytuje IT Centrum Home Credit podporu pro společnosti Home Credit v České republice, Slovenské republice, Ruské federaci, Kazachstánu, Bělorusku, Číně a Vietnamu.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a její dceřinné společnosti) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v Evropě a své služby nabízí 4,5 milionu aktivních klientů (k 30. 6. 2011). Ve vybraných zemích úspěšně nabízí a rozvíjí také služby retailového bankovnictví. Skupina působí v České republice (od roku 1997), Slovensku (od roku 1999), Ruské federaci (od roku 2002) a v Bělorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navíc přítomna v Kazachstánu, kde společnost Home Credit B.V. drží minoritní podíl v AO Home Credit Bank.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.eu

Skupinu Home Credit plně vlastní PPF Group N.V. („PPF“), která je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Aktuálně vlastní aktiva ve výši zhruba 12,4 miliard EUR (k 31. 12. 2010), zahrnující různorodé aktivity od bankovnictví a pojišťovnictví přes nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů či zemědělství až po největší ruský obchodní řetězec se spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie.

Na základě úspěchu Home Creditu v Evropě PPF rozvíjí spotřebitelské financování pod značkou Home Credit také v Asii, konkrétně v Číně (od roku 2007) a ve Vietnamu (od roku 2009), a zkoumá příležitosti pro vstup na další rozvíjející asijské trhy.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.eu.