McDonald’s naservíroval Fujitsu nový kontrakt na správu IT

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s ve Velké Británii podepsal dohodu se společností Fujitsu na poskytování IT služeb a podporu infrastruktury firmy pro svých 1200 restaurací ve Velké Británii a Irsku. McDonald’s se rozhodl sloučit dříve samostatně prováděné služby do jediné smlouvy se společností Fujitsu. Cílem je snaha zjednodušit dosavadní model IT podpory a zajistit rychlejší a vhodnější správu IT v celém řetězci. Nová smlouva umožní McDonald’s využívat moderní informační technologie a zjednodušit a zrychlit tak celý proces nákupu.  Urychlení objednávky občerstvení napomáhá restauracím McDonald´s stát se příjemným prostředím vyhledávaným rodinami s dětmi.  (TZ)

V rámci pětiletého kontraktu bude Fujitsu zajišťovat IT podporu restauracím v celé řadě oblastí – od pokladen a objednávek u Mc Drive, přes místo, kde se jídlo připravuje, až po zajištění chodu celého zázemí.

Podnikání McDonald’s se skládá z restaurací provozovaných formou frančízy, kterých je zhruba 60 %. Zbylé restaurace jsou v přímém vlastnictví společnosti McDonald’s. Z důvodu rozdílného vlastnictví je velmi důležité, aby společnost McDonald’s nabídla všem provozovnám a jejich zaměstnancům oficiální, tzn. jednotný, transparentní, pružný a profesionální informační systém.

Úspěch IT projektu od společnosti Fujitsu bude měřen na základě těchto kritérií:

  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců při používání IT systému a zjednodušení jeho obsluhy

  • Snížení celkového počtu dotazování po telefonu

  • Snížení počtu návštěv v místě provozovny díky diagnostikování problému na dálku

  • Flexibilní SLA smlouva (Service Level Agreement) plněna na základě závažnosti problému, například oprava do 4 hodin, 8 hodin, do druhého pracovního dne, do třetího pracovního dne

  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví IT zařízení v průběhu celého jeho životního cyklu.

Hlavním požadavkem na Fujitsu je schopnost implementovat strategii „user exchangable parts“, tj. umožnit zaměstnancům provozoven, aby si byli schopni sami opravit případné drobné problémy, aniž by k tomu potřebovali specializovaného technika.

Jon Wolfe, šéf obchodu ve Fujitsu UK & Ireland říká: „Prostředí v provozovnách McDonald’s je velmi rychlé a strhující. McDonald’s je leaderem v oblasti rychlého stravování a naše IT řešení musí odrážet tempo, ve kterém podnik působí. Nároky zákazníků, ale i zaměstnanců, se neustále zvyšují. Z toho důvodu je třeba stále zlepšovat možnosti informačních technologií tak, aby byly požadavky všech zainteresovaných plně uspokojeny. Jedná se například o využívání dotykových obrazovek a bezhotovostního placení – oblasti, v nichž má McDonald’s mnoho zkušeností. Pevně veřím, že spojení Fujitsu s McDonald’s povede k oboustranné spokojenosti, z níž budou profitovat zejména zákazníci rychlého občerstvení.”

O společnosti Fujitsu Limited

Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je třetím největším poskytovatelem ICT řešení na světě. Jeho tým tvoří 173 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníkům v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Fujitsu patří k světovým lídrům v oblasti inovací a vlastní více než 34 tisíc patentů. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2011, dosáhly výše 54,6 miliard amerických dolarů. Více informací je k dispozici na webu www.fujitsu.com.

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika

Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. V České republice nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na webu cz.fujitsu.com.