Prestižní analytická firma Gartner zařadila společnost InterSystems mezi vizionáře v oblasti integrovaných systémů elektronické zdravotní dokumentace

Česká republika, Praha, 25. října 2011 – Společnost InterSystems, přední světový poskytovatel softwaru pro propojenou zdravotní péči, oznámila, že ji analytická firma Gartner zařadila do kvadrantu Vizionářů ve svém hodnocení Magic Quadrant for Global Enterprise EHR Systems. Analytici z firmy Gartner se ve své zprávě soustředili na webový integrovaný zdravotnický informační systém InterSystems TrakCare™. (TZ)

„Vzrůstající tlak na kvalitnější a méně nákladnou zdravotní péči vede soukromá i státní zdravotnická zařízení k tomu, že ve stále větším rozsahu zavádějí nemocniční informační systémy, především integrované systémy elektronické zdravotní dokumentace,“ říkají zástupci společnosti Gartner. „Domníváme se, že se tyto integrované systémy elektronické zdravotní dokumentace prosadí, bude to ale ještě chvíli trvat,“ komentují trend analytici z firmy Gartner a dodávají: „Zdravotnické organizace, které dnes hledají vhodný integrovaný systém elektronické zdravotní dokumentace, mohou na trhu vybírat z kvalitnějších řešení než před lety.“

Jak je uvedeno ve výzkumné zprávě firmy Gartner, poskytovatelé systémů byli posuzováni podle ucelenosti koncepce a schopnosti prosadit se na mezinárodním trhu.

Webový informační systém TrakCare funguje na trhu ve více než 25 zemích, mj. ve Velké Británii, Itálii, v oblasti Perského zálivu, v Indii, Číně, Thajsku, Austrálii, Brazílii a v Chile. TrakCare není k dispozici ve Spojených státech.

Přední světové zdravotnické organizace používají TrakCare v řadě různých projektů. Typickými příklady jsou implementace na celostátní úrovni ve Skotsku a Chile, na úrovni federálních států v australské Victorii či v brazilském federálním distriktu Brasilia či na úrovni organizací v Bangkok Dusit Medical Services v Thajsku, v Manipal Hospitals v Indii a v Albert Einstein Hospital v Brazílii. TrakCare je dodáván přednastavený pro konkrétní místní podmínky, umožňuje práci v řadě jazyků a s řadou měn a je jedinečný tím, jak ho lze přizpůsobit různým systémům poskytování zdravotní péče.

„V systému TrakCare je připraven úplný soubor funkcí, které jsou potřeba pro poskytování nemocniční péče, administrativní zajištění péče i pro činnost laboratoří a praktických lékařů, a zároveň je zde k dispozici unifikované datové úložiště. Oprávnění zdravotničtí pracovníci tak mají přístup ke komplexní zdravotnické dokumentaci pacienta odkudkoli přes internet. Celá zdravotnická organizace může bezpečně a hladce sdílet informace o pacientovi, což zlepšuje a zefektivňuje zdravotní péči a současně snižuje náklady“, říká Paul Grabscheid, viceprezident InterSystems pro strategické plánování.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.

Zuzana Záhorová

T: +420 224 913 003

zuzana.zahorova@pram.cz

nebo

InterSystems B.V.

Iveta Přidalová

Iveta.Pridalova@InterSystems.com


O společnosti InterSystems

Společnost InterSystems patří mezi světové softwarové lídry. Sídlí v Cambridge v americkém státu Massachusetts a má pobočky ve 23 zemích. InterSystems TrakCare™ je webový integrovaný zdravotnický informační systém, s nímž lze rychle využívat výhod elektronických záznamů o pacientech (InterSystems TrakCare není k dispozici na trhu ve Spojených státech). InterSystems Caché® je vysoce výkonná objektová databáze, která umožňuje vytvářet rychlejší a škálovatelnější aplikace. InterSystems Ensemble® je platforma pro hladkou integraci a vývoj propojitelných aplikací. InterSystems DeepSee™ je software, který do transakčních systémů přidává vestavný nástroj pro podnikovou inteligenci (Business Intelligence) fungující v reálném čase. InterSystems HealthShare™ je strategická platforma pro zdravotnickou informatiku a vytvoření systému elektronických zdravotních záznamů (EHR) na regionální či celostátní úrovni.

Více informací najdete na InterSystems.com a www.youtube.com/InterSystemsCorp. Ke komunitě InterSystems se můžete připojit i na www.facebook.com/InterSystems nebo @InterSystems on Twitter.

O hodnocení Magic Quadrant

Hodnocení Magic Quadrant je chráněno autorským právem z roku 2011. Držitelem práv je společnost Gartner, Inc., a hodnocení může být použito pouze s jejím svolením. Magic Quadrant graficky znázorňuje situaci na trhu k určitému datu a pro určité časové období. Zobrazuje výsledky analýzy, jak jednotliví prodejci splňují kritéria stanovená firmou Gartner pro dané odvětví trhu. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt či službu, které jsou v hodnocení Magic Quadrant uvedeny, ani nedoporučuje uživatelům technologií vybírat si pouze dodavatele zařazené do kvadrantu lídrů (Leaders Quadrant). Magic Quadrant je výzkumný nástroj, není zamýšlen jako návod k určitému jednání. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti s tímto výzkumem žádné záruky, výslovné ani předpokládané, jako např. záruky týkajících se prodejnosti či vhodnosti k určitému účelu.