Tchaj-wan hostí České technologické dny, tématem je výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a v jaderné energetice

Praha, 8. listopadu 2011: Výzkum a vývoj informačních a komunikačních technologií v propojení s biotechnologiemi, perspektivy nukleární energie a její bezpečnost. O těchto tématech od 8. do 11. listopadu diskutují zástupci akademické a výzkumné sféry, vládních institucí, ale i soukromého sektoru v tchajwanském Tainanu a Taipei. Setkání se konají v rámci třetích Česko-tchajwanských technologických dnů, které spoluorganizuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. (TZ)

„Česká republika patří v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) k vůbec nejžádanějším lokalitám. Vedle přijatelných nákladů na tom má velký podíl také bohatá tradice v technických oborech vysokých škol. Je vidět, že máme co nabídnout i předním světovým ICT firmám. Jen za první polovinu letošního roku směřoval do ICT každý druhý projekt zprostředkovaný agenturou CzechInvest z celkového objemu zprostředkovaných investic v hodnotě 16,3 miliardy korun,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

„Čeští odborníci na komunikační a informační technologie, stejně jako vědci zabývající se biotechnologiemi a jadernou bezpečností, patří ve světě k žádaným partnerům. Proto věřím, že tato akce též přispěje k propagaci české vědy, což je úkol, jemuž se ministerstvo zahraničí dlouhodobě věnuje,“ říká ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

„Sektor ICT se dynamicky rozvíjí jak u nás, tak na Tchaj-wanu. Proto navázat přímé kontakty mezi výzkumnými institucemi a vyměnit si důležité informace o rozvojových trendech ve vědě a technologiích bude pro obě strany přínosem,“ uvádí generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic Miroslav Křížek a dodává: „V měnícím se nahlížení na jadernou energii zejména v Evropě bude zajímavé porovnat i výzkumné aktivity obou zemí, které jsou dalším tématem setkání.“

„Třetí Česko-tchajwanské technologické dny pro nás znamenají důležitou akademickou výměnu s našimi českými protějšky a nastolení vzájemné spolupráce v mnoha oblastech, zejména v ICT ve spojení s biomedicínskou technikou,“ popisuje význam akce Hong-Sen Yan, Vice President National Cheng Kung University, která technologické dny hostí.

„Česká delegace navštíví technologické parky Tainan Scientific Park, Kaohsiung Science Park, Hsinchu Science Park a Industrial Technology Research Institute. S představiteli National Science Council bude moci prodiskutovat možnosti budoucí spolupráce a investic,“ doplňuje Fong-Chin Su, ředitel Medical Device Innovation Center při stejnojmenné univerzitě, která je na Tchaj-wanu lídrem v oblasti akademické a průmyslové spolupráce.

Cílem třetích Česko-tchajwanských technologických dnů je vzájemně představit výzkumně vývojovou politiku obou zemí, podpořit průmyslové využití výzkumu, ukázat možnosti potenciální spolupráce mezi průmyslovou a akademickou sférou a nalézt výzkumné i průmyslové partnery v oblasti informačních komunikačních technologií ve spojení s biotechnologiemi. Na žádost tchajwanské strany se jedná rovněž o jaderné bezpečnosti současných a nově vyvíjených technologií a vzdělávání v  nukleárním inženýrství a souvisejících oborech. Aktivity v uvedených oblastech představí za tchajwanskou stranu špičkoví odborníci z National Cheng Kung University a National Tsing Hua University. Jejich českými protějšky budou experti z Kateder kybernetiky a fyziky Českého vysokého učení technického v Praze a z Vysokého učení technického v Brně. Akce se zúčastní také tchajwanská firma Himax Display Technology a česká společnost KOUKAAM, která na Tchaj-wanu působí už několik let.

České technologické dny fungují od roku 2005 jako bilaterální mezinárodní setkání. Konaly se už dvaatřicetkrát, a to ve dvaadvaceti zemích světa. Získaly několik mezinárodních uznání, například druhé místo v mezinárodní soutěži „Evropská cena za ekonomický přínos“ a reprezentovaly Českou republiky v evropském kole soutěže „European Enterprise Awards 2010“, organizovaném Evropskou komisí. České technologické dny poskytují přehled o struktuře českých výzkumně vývojových subjektech a o prioritách a programech české vlády v této oblasti. Rovněž referují o významných dosažených cílech i vyhlídkách a přispívají k výměně důležitých informací týkajících se hlavních předvídaných trendů a priorit.

Česko-tchajwanské technologické dny organizuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a ve spolupráci s Taipei Economic and Culture Office in Prague, Czech Economic and Culture Office in Taipei, National Cheng Kung University a National Science Council na Tchaj-wanu.