Novinářská cena 2011 vyhlášena: Přihlašujte příspěvky!

Praha, 1. prosince 2011 – Nadace Open Society Fund Praha dnes ve spolupráci s českým Googlem a dalšími partnery vyhlásila druhý ročník soutěže Novinářská cena, který ocení kvalitní novinářské práce vydané v České republice v roce 2011. Žurnalisté budou letos soutěžit v 10 kategoriích, jež rozlišují audio-vizuální a psanou žurnalistiku. Díky Googlu, hlavnímu partneru soutěže, nově získají ocenění i novináři, kteří pro šíření informací využívají online technologií, a to jak v rámci občanské, tak profesionální žurnalistiky. (TZ)

Novinářská cena oceňuje práce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti a přispívají tak k rozvoji demokracie v ČR. Soutěž je určena novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Příspěvky může přihlašovat sám autor, šéfredaktor, vydavatel, ale i široká veřejnost od dnešního dne do 31. ledna 2012. Přihlášené příspěvky musejí být uveřejněny v ČR mezi daty 1. 1. 2011 a 31. 12. 2011, přihlášku a podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz.

„Vysoký počet příspěvků přihlášených do loňského ročníku nám potvrdil, že čeští novináři stojí o zhodnocení své práce. A my se domníváme, že kvalitní práce si zaslouží ocenění. Také proto jsme letos soutěž rozšířili a vyhlásili 10 soutěžních kategorií,“ uvedl ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch.

Oproti minulému ročníku jsou letos kategorie rozděleny na psanou a audio-vizuální žurnalistiku, do které spadají příspěvky televizní, rozhlasové i video či audio příspěvky uveřejněné online. Kategorie Nejlepší kreslený vtip, komiks nebo karikatura je česko-slovenská. Hlásit se do ní mohou autoři obou zemí a rozhodovat o ní bude česko-slovenská porota, společná pro Novinářskou cenu v ČR i na Slovensku, kde ji již osmým rokem pořádá Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava.

Ve spolupráci s českým Googlem letos Novinářská cena uvádí novou kategorii online žurnalistiky Google Digital Innovation, v rámci které ocení profesionály (Cena Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku) i zástupce občanské žurnalistiky (Cena Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku). Přihlásit se mohou všichni, kteří prostřednictvím blogu, video-blogu či jiného online formátu reagují na problémy společnosti a zachycují události, jimiž se média mnohdy inspirují. Ocenění může získat také komplexní online projekt.

„Internet a nové online technologie překonávají bariéry geografické, jazykové i společenské, a veřejnosti tím zpřístupňují důležité informace nebo nové pohledy. Klíčovou roli mají určitě profesionální novináři, ale stále více i zástupci občanské žurnalistiky. Proto chceme v rámci nové kategorie Google Digital Innovation aktivity obou skupin ocenit,“ říká Janka Zichová, PR manažerka českého Googlu.

Letos se do soutěže také výrazněji zapojí širší veřejnost, která určí vítěze Česko-slovenské ceny veřejnosti v online hlasování. Příspěvky do online hlasování nominují společně rady soutěže české a slovenské Novinářské ceny na základě doporučení porot. Veřejnost o příspěvcích, které již nyní může sama nominovat, rozhodne na jaře 2012.

Příspěvky lze přihlašovat do 31. ledna 2012. Každou kategorii budou hodnotit odborné poroty, sestávající z osobností mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru. V každé kategorii bude udělena jedna cena spojená s odměnou ve výši 20 000 Kč.

Soutěž Novinářská cena pořádá v České republice Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s českým Googlem a Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava. Mediální monitoring soutěži poskytuje Newton Media a.s. Podrobnosti najdete na www.novinarskacena.cz a www.novinarskacena.sk

Seznam kategorií 2011

Kategorie psané žurnalistiky

  1. Nejlepší rozhovor

  2. Nejlepší reportáž

  3. Nejlepší komentář

  4. Nejlepší investigativně-analytický příspěvek

  5. Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Kategorie audio-vizuální žurnalistiky

  1. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

  2. Nejlepší reportáž

  3. Nejlepší investigativně-analytický příspěvek

Kategorie online žurnalistiky Google Digital Innovation

  1. Cena Googlu za inovativní občanskou online žurnalistiku

  2. Cena Googlu za inovativní profesionální online žurnalistiku

Česko-slovenská cena veřejnosti