Software AG ARIS 9.0: Síla sociálních technologií při zlepšování byznys procesů

ARIS 9.0 spojuje cloud, mobilní technologie, sociální sítě a analytiku byznys procesů k využívání komplexní dovednostní báze společností a pro zrychlení zlepšování procesů.  (TZ)

Sociální spolupráce – nový ARIS Connect poskytuje individuální uživatelské pohledy (perspektivy) kombinované s funkcionalitami sociálních sítí, které umožní komukoli přispět ke zlepšení procesů a využít při tom svých znalostí a zkušeností

Mobilní technologie – přistupujte, přispívejte, sledujete odkudkoli: ARIS 9.0 zprostředkuje byznys informace a byznys dashboardy jakémukoli zařízení

Analytika – pokročilé analytické funkcionality dovolí komukoli získat informace, které potřebuje, ve formě, která mu vyhoví

Cloudy: ARIS Connect je připraven na běh v cloudu a muže být nasazen ve veřejné, privátní nebo hybridní cloudové infrastruktuře

Orlando (USA), Darmstadt (DE), Praha, 15. října 2012. Software AG dnes na konferenci ProcessWorld v Orlandu ohlásila novou verzi svého produktového balíku ARIS, která kombinuje cloudové, mobilní, sociální a analytické technologie. Hlavním záměrem nové verze ARIS 9.0 je zrychlení iniciativ zlepšování procesů zapojením znalostí a zkušeností jednotlivých účastníků procesů do fáze procesního návrhu a testování. Pokročilé analytické funkcionality umožní zobrazení byznys informací a indikátorů výkonosti přesně na míru uživateli, navíc s možností zobrazit je i na mobilních zařízeních. Vylepšená analytika zahrnující provozní informace z více produktů je dalším prvkem pro zrychlení zlepšování procesů. Pro snazší vytvoření větší komunity uživatelů ARIS je možné využít nový produkt ARIS Connect v prostředí veřejných, privátních a hybridních cloudů.

„Milióny se spoléhají na ARIS při řešení návrhu, publikaci, analýze a optimalizaci svých procesů. ARIS 9.0 nyní přichází s ještě větším množstvím inovací pro agilnější podnikání nebo činnosti. Vůbec poprvé budou naši ARIS zákazníci schopni spolupracovat, využívat cloudů, mobilních zařízení a principů sociálních sítí při zlepšování procesů, které tak bude rychlejší. Nová verze ARIS 9.0 je zásadním nástrojem pro vytvoření znalostní organizace či firmy“, říká Karl-Heinz Streibich, CEO a předseda představenstva Software AG.

Spojení  a zapojení více lidí – odkudkoli

Sociální spolupráce a interakce dramaticky mění způsoby, jakými lidé komunikují a spolupracují. Mění se tak i způsob, jakým společnosti zlepšují své procesy. Nový produkt ARIS Connect umožní společnostem naplno využít potenciál sociální spolupráce pro zlepšování činností nebo IT. ARIS Connect  využívá pro konečné zobrazení HTML 5, takže je snadno přístupný z chytrých telefonů nebo tabletů, zapojit se do spolupráce může prakticky kdokoli a odkudkoli.

Sociální spolupráce spojuje různé účastníky procesů s různými zkušenostmi a vědomostmi a těží z toho, že každý má jiná očekávání a požadavky. ARIS 9.0 dokáže zachytit a podporovat tato specifika tím, že nabízí prostředí, informační pohledy (perspektivy) a data, jež vyhoví roli a zkušenostem každého účastníka procesů. Nástroj lze také přizpůsobit dle požadavků probíhajícího projektu – od změny metamodelu až po změny uživatelského prostředí.

Nový vzhled založený na prohlížeči s kontextovými lištami nástrojů a panely umožní snadné osvojení, s ARIS 9.0 tak bude moci pracovat doslova každý. Nové prostředí šetří čas, protože uživatelé mají jednotlivé funkcionality lépe uspořádané a intuitivně dostupné, ale také obohacené o množství tipů a průvodců.

„ARIS nám nabízí mnohem více flexibility, takže můžeme lépe podpořit potřeby různých obchodních oblastí napříč podnikem“, řekl Klaus Weber Senior Director Risk & Internal Controls ve společnosti Infineon Technologies AG.

ARIS Connect  je plně připraven na běh v cloudu. Výhodou jsou jednodušší nasazení a osvojení, protože zákazníci mohou používat ARIS Connect ve veřejném, privátním nebo hybridním cloudovém prostředí.

Pokročilá analytika

Nároky na obchodní výsledky nebývale vzrostly. Návrh aktivit a procesů musí být propojen s cíli a celkovou podnikatelskou vizí (nebo hlavním předmětem činnosti) a celé procesní snažení musí být smysluplně komunikováno, aby se vytvořila organizace s dostatečnou flexibilitou a rychlou akceschopností. ARIS 9.0 poskytuje obsahy, které mají smysl pro každodenní práci jakéhokoli účastníka procesů, jako jsou například výsledky pokročilých analytických funckionalit, možnosti tvorby dashboardů, tabulek a simulací. Best-practices obsah a snadno osvojitelné Prime metodiky zaručují rychlé zhodnocení investic.

Rychlejší zhodnocení

ARIS 9.0 a webMethods 9.0 společně pomohou podnikům při navigaci světem dynamicky se vyvíjejících technologií. Využijí při tom nejčerstvější technologický vývoj, aby poskytly ještě větší vhled do podnikání nebo činností, ještě vyšší agilitu a výkonnost.  Základem pro to je modulární, rozšiřitelná, přizpůsobitelná a škálovatelná IT infrastruktura podporující agilní a automatizované byznys procesy. Pro zákazníky v rámci programu „early access“ budou webMethods 9.0 a ARIS 9.0 dostupné později v Q4 2012, pro ostatní budou dostupné v Q1 2013.

O SOFTWARE AG

Software AG (FRA: SOW) pomáhá organizacím dosáhnout obchodních cílů rychleji. Technologie společnosti pro big data, integrace a byznys procesy umožňují zákazníkům docílit efektivnějšího provozu, modernizovat systémy a zlepšit procesy pro chytřejší rozhodování nebo poskytování lepších služeb. Po více než 40 letech inovací, v jejichž středu je vždy zákazník, je Software AG mezi 10 nejrychleji rostoucími technologickými společnostmi světa a je výzkumnými agenturami hodnocena jako „lídr“ v 15 oblastech, přičemž hnacími silami jsou rodiny produktů Adabas a Natural, ARIS, Terracotta a webMethods. Software AG má více než 5 500 zaměstnanců v 70 zemích světa a v roce 2011 dosáhla obratu 1,1 miliardy euro. Více informací naleznete na www.softwareag.cz.
Software AG – Get There Faster

Podrobnější tiskové informace včetně databáze obrazových a multimediálních materiálů jsou dostupné na adrese www.softwareag.com/press.

Sledujte nás na Twitteru 
Software AG Germany | Software AG USA