Pasažéři aerolinek říkají ano technologiím, mobily ale stále používají málo

Praha – 24. října 2013 – Více než 90 % pasažérů aerolinií říká, že jim technologie ulehčují cestování. Používání smartphonů v rámci cestovních služeb, ale přesto není natolik rozšířené, a to navzdory tomu, že tři čtvrtiny pasažérů chytrý telefon vlastní. Ukázaly to výsledky celosvětového průzkumu IT trendů mezi pasažéry, který uskutečnila společnost SITA. (TZ)

Průzkum, který proběhl na šesti významných světových letištích, ukázal, že pasažéři umí používat moderní technologie a nejnovější cestovní služby dostupné z mobilu, ale jsou směrem k těmto technologiím stále obezřetní. Mezi pasažéry je také větší procento uživatelů smartphonů – celkem 76 %, oproti 40 % lidí v celkové populaci.

Přestože pasažéři vlastní chytré telefony, a tvrdí, že by používali i mobilní služby, většina tak doposud nečiní. Využívání mobilních služeb jako například mobilní odbavení a rezervace se i nadále pohybuje pod hranicí 5 %, a to i přes to, že číslo v posledních letech narostlo. Většina cestujících – 78 % – zmiňuje starosti ohledně použitelnosti a limitů mobilního telefonu jako možný důvod, proč mobil na podobné služby nevyužívají.

Francesco Violante, generální ředitel společnosti SITA, k průzkumu dodává: „Technologie se staly nepostradatelným nástrojem pro velké množství dnešních pasažérů. Letošní průzkum provedený společností SITA ukázal, že 90 % cestujících tvrdí, že jim moderní technologie při cestování pomohly. Příležitosti pro další zlepšení se nyní naskýtají s rozvojem smartphonů – pasažéři mají spolu s nimi v rukách i možnost použít pokročilé mobilní služby.“

„Pasažéři jsou připravení na změnu, ale stále se pohybují na hraně rozhodnutí zda být „opravdu mobilní“. Letošní průzkum naznačuje, že aerolinky by skutečně měly nabídnout mobilní služby, které usnadní rezervaci letů a průběh celé cesty. Nové využití a zaměření na jedinečné funkce chytrých telefonů jsou klíčové k tomu, aby narostl počet pasažérů využívajících mobilní služby. Letecké společnosti a letiště, které si toto uvědomí a poskytnou cestujícím snadné a dostupné mobilní služby pro ulehčení cestování, docílí větší spokojenosti zákazníků a vyšší míru přijetí,“ uzavírá Violante.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 69 % respondentů si rezervovalo letenky prostřednictvím webových stránek a 20 % použilo pro odbavení v den letu kiosek na letišti. Tato čísla odpovídají úrovni dat patrných i v loňském roce, což napovídá, že první vlna samoobslužných technologií je již stabilní součástí cestování.

V další vlně se počítá se širokým přijetím mobilních služeb. Přesvědčit pasažéry ke změně cestovních návyků mohou ale pouze technologie, které přinesou novou hodnotu převyšující dosavadní technologické možnosti. Cestující v průzkumu dali najevo, že informační služby jsou tím, co v mobilu chtějí mít nejvíce. 63 % z nich uvedlo, že by určitě použili mobilní telefon pro vyhledání letů a 58 % pro zjištění aktuálního stavu letů (např. informace o zpoždění, navazujících spojeních atd.). 29 % cestujících pak sdělilo, že by na svůj mobilní telefon chtěli dostávat akční nabídky a 37 % by si skrze mobil koupilo letenky.

Jedinečné funkce smartphonů jako lokalizace a personalizace poskytují možnosti v nabízení jednotných služeb pro pasažéry. Letecké společnosti a letiště mají možnost poskytnout cestujícím personalizované a intuitivní služby v pravý čas a na pravém místě během jejich cesty.

Tato klíčová zjištění vycházejí z osmého každoročního celosvětového průzkumu IT trendů mezi pasažéry – SITA/ATW Passenger IT Trends Survey.  Průzkum vychází ze vzorku 299 milionů pasažérů, kteří prošli skrze 6 nejdůležitějších mezinárodních letišť světa: Abu Dhabi, Peking, Chhatrapati Shivaji – Bombaj, Frankfurt, GRU Sao Paulo a Hartsfield-Jackson v Atlantě.

Odpovědi pro průzkum poskytlo 2 489 pasažérů z více než 70 zemí světa. Respondenti byli jak z řad pracovně cestujících, tak z řad těch, kteří jeli na dovolenou. Stejně tak byl vyvážen i poměr občasných a pravidelných cestujících.

Připojte se ke společnosti SITA online:

Fotky a videa společnosti SITA naleznete zde:

http://www.sita.aero/content/sita-logos-and-image-library

O společnosti SITA

Společnost SITA je předním světovým specialistou v komunikaci a IT řešení pro leteckou dopravu. SITA dodává a spravuje obchodní řešení pro aerolinie, letiště, GDS, vlády a další zákazníky ze světově nejrozšířenější sítě, která je komunikační páteří světového průmyslu letecké dopravy.

Portfolio společnosti SITA zahrnuje správu globální komunikace, infrastrukturu a outsourcing, stejně jako služby pro obchodní vedení aerolinií a osobní dopravy, letové operace, letový provoz a komunikaci vzduch-země, správu letiště, správu zavazadel, bezpečnost provozu, správu hranic, přepravu nákladů a další.

Společnost SITA má přes 2000 zaměstnanců po celém světě a výrazně investuje, aby dosáhla nejlepšího zákaznického servisu ve své třídě a dodávala integrovanou lokální i globální podporu pro komunikaci i pro služby IT aplikací.

SITA má dvě hlavní dceřiné společnosti: OnAir, což je hlavní poskytovatel připojení za letu a CHAMP Cargosystems, světově jediná IT firma věnující se výhradně letecké přepravě nákladu. SITA také spravuje dva společné podniky, které se podílejí na letecké přepravě: Aviareto pro správu leteckých aktiv a CertiPath pro zabezpečení elektronické identifikace.

SITA je společnost s jednou z nejrozšířenějších působností po celém světě. Její předností je znalost lokálního trhu, poskytuje služby pro přibližně 450 členů letecké přepravy a zaměstnává 2800 zaměstnanců ve více než 200 zemích. SITA byla založena roku 1949 a obsluhovala 11 aerolinií, nyní SITA zaměstnává lidi více než 140 národností, kteří mluví 70 různými jazyky. SITA měla v roce 2012 konsolidované výnosy 1,57 miliard USD.

Pro více informací navštivte www.sita.aero.