Zelení: digitální éra si žádá reformu autorského práva

Autorské právo je třeba změnit. Ne pro to, aby bylo možné bezplatně stahovat filmy nebo sdílet muziku, ale proto, aby odpovídalo dnešní digitální době. Autorské právo adekvátní 21. století potřebují například knihovníci, učitelé, občané platící poplatky za prázdná média, vědci, kteří nemají přístup k tisícovkám knih nebo zdravotně handicapovaní. Evropští zelení proto již dříve připravili materiál, který navrhuje účinná řešení v této oblasti. (TZ)

To, že autorské právo neodpovídá požadavkům současného digitálního světa, si uvědomuje i Evropská komise, která vypsala veřejnou konzultaci. V ní zjišťuje názor občanů, firem a institucí na potřebu autorské právo změnit. Zelení po celé Evropě, stejně jako další zastánci svobodného šíření informací, proto vyzývají občany k účasti v této konzultaci.

„Namísto represe a vynucování zákonů, které zdaleka neodpovídají dnešní době, je potřeba odpovědná diskuse o jejich změně. Jednoznačně by měla být nastavena férová a srozumitelná pravidla, která budou zároveň autorská práva respektovat,” uvedl Ondřej Liška, předseda zelených.

„Vyzýváme všechny občany, kterých se autorské právo týká, aby své názory zaslali do 5. února. Jako vodítko mohou použít stanovisko evropských zelených, kteří již dříve přišli s návrhem, jak situaci řešit. Jen když se vyjádří velké množství lidí, bude možné vyvážit očekávaný tlak velkých producentů obsahu, kterými jsou filmová a hudební studia či nakladatelství. Pokud se nám nepodaří změnit a aktualizovat autorské právo nyní, další možnost změny bude na dobré desetiletí uzavřena,” uvedl Michal Berg, odborník zelených na tuto problematiku.

Nedostatky současné podoby autorského práva dopadají na mnoho skupin obyvatel. Občané musí k nákupu prázdných počítačových médií platit absurdní poplatky. Studentům a vědcům neumožňuje nepřiměřeně dlouhá autorská ochrana v délce 70 let po smrti autora přístup k mnoha tisícům knih. Knihovny a školy mají problémy při užívání elektronických knih při své činnosti. Ochrana v podobě DRM u některých elektronických děl zamezuje jejich přístupnosti pro zdravotně hendikepované.

„Informace je komodita, která má být sdílena a šířena. I z ekonomického hlediska ale dává větší smysl nabízet je za malý poplatek širokému okruhu uživatelů, než generovat zisk tím, že k nim omezujeme přístup,” uvedl Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity.

Velká hudební a filmová studia nebo úřady se namísto potřebné diskuse o podobě reformy autorského práva často snaží pro jeho prosazování používat nepřijatelné metody jako odpojování od internetu nebo drakonické finanční tresty. Pod záminkou ochrany autorských práv dochází k porušování soukromí nebo omezování svobody projevu, kdy je absurdně i pouhý internetový odkaz na autorské dílo považován za zločin.

Podrobné informace o tom, jakými způsoby je možné Evropské komisi zaslat své názory, stejně jako celoevropský materiál zelených k reformě autorského práva a odkazy na další zdroje jsou na www.zeleni.cz/autorske-pravo.