Vyjádření společnosti Lenovo k technologii Superfish

Praha, 19. února 2015 – Superfish byl dříve součástí některých spotřebitelských notebooků dodávaných od září do prosince, aby zákazníkům při nakupování pomáhal identifikovat potenciálně zajímavé produkty. Zpětná vazba od uživatelů však nebyla příliš pozitivní, a proto jsme okamžitě reagovali těmito kroky: (TZ)

  1. Od ledna letošního roku Superfish zcela znemožnil interakce ze strany serverů směrem ke všem produktům Lenovo, takže tento produkt již není dále aktivní. Tím je Superfish zakázaný pro všechny produkty na trhu.
  2. Lenovo přestalo tento software v lednu předinstalovávat.
  3. Tento software ani v budoucnosti instalovat nebudeme.

Důkladně jsme prověřili tuto technologii a nenacházíme nic, co by mělo vést k obavám o bezpečnost. Jsme si však vědomi toho, že uživatelé na tuto situaci reagovali s obavami, a proto jsme se rozhodli zastavit dodávky všech produktů s tímto softwarem. I nadále budeme pokračovat v prověřování toho, co a jak děláme, abychom uspokojili potřeby a priority našich uživatelů.

Pro doplnění k aktuální situaci: Technologie Superfish je založená čistě na analýze dodávaného obsahu, a nikoliv na analýze uživatelova chování, které nijak neprofiluje ani nemonitoruje, a ani o něm nezaznamenává žádné informace. Technologie jednoduše neví, kdo jsou uživatelé, nesleduje je a ani na ně necílí. Každá relace probíhá zcela nezávisle. Uživatelé mají na výběr, zda produkt chtějí využít či nikoliv. Využití Superfish není významné z hlediska finančních prostředků, našim cílem bylo zlepšit služby pro uživatele. Došli jsme k závěru, že software nesplnil tyto cíle, a proto jsme přistoupili k výše uvedeným krokům.

Poskytneme podporu všem našim uživatelům, kteří by měli nějaké obavy. Našim cílem je najít technologie, které budou nejlépe sloužit našim zákazníkům. V tomto případě jsme se rozhodli rychle reagovat na negativní zpětnou vazbu získanou od uživatelů a podnikli jsme kroky, aby se tato situace vyřešila. Více informací uživatelé naleznou na adrese http://forums.lenovo.com.

Pro nejnovější informace sledujte Lenovo na Twitteru: www.twitter.com/LenovoCZ nebo na Facebooku: www.facebook.com/lenovocz. Informace o Lenovo teamu pak naleznete na www.lenovoteam.cz.

O společnosti Lenovo

Lenovo, společnost s obratem 39 miliard USD, je lídr v poskytování inovativních spotřebitelských, komerčních a podnikových technologií. Portfolio vysoce kvalitních a bezpečných produktů a služeb zahrnuje počítače (včetně legendární značky Think a vícerežimové YOGA), pracovní stanice, servery, storage, chytré televize a rodinu mobilních produktů, jako jsou chytré telefony, tablety a aplikace. Další informace o společnosti Lenovo jsou k dispozici na www.lenovo.cz.