Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 12. týdnu 2015

Praha, 20. března 2015 – Rada Českého telekomunikačního úřadu souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále „O2“) poskytovat v rámci univerzální služby přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě prostřednictvím speciálních koncových zařízení. Držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty tak mohou získat telefonní přístroj umožňující zesílení přijímaného hlasového nebo vyzváněcího signálu nebo například zařízení převádějící vyzvánění na světelnou signalizaci vybavené SMS klávesnicí pro potřeby neslyšících. (TZ)

Zrakově postižení pak mohou žádat o přístroj se zvětšenou klávesnicí nebo vybavený hlasovým výstupem. Za pronájem některého z takových přístrojů žadatel měsíčně zaplatí 24,38 Kč bez DPH, odkoupení ho bude stát 379,17 Kč bez DPH.

Rada ČTÚ dále souhlasila se zahájením veřejné konzultace o návrhu rozhodnutí o uložení jednak povinnosti související s regulací cen na trhu č. 4 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě), a jednak povinnosti průhlednosti, nediskriminace při poskytování zpřístupnění účastnických vedení, oddělené evidence nákladů a výnosů a povinnost umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům na trzích č. 4 a č. 5 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací).

Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v březnové měsíční monitorovací zprávě ČTÚ.