Televizní diváci během vysílání utíkají ke svým mobilním zařízením

Téměř polovina diváků při sledování televize brouzdá na svých mobilních zařízeních – mobilu, tabletu nebo notebooku. Vyplývá to ze studie contentové agentury Newcast a firmy zaměřené na monitorování internetu SentiOne. (TZ)

Agentury Newcast a SentiOne ve své studii monitorovaly chování populace během sledování televizních pořadů. Před příchodem sociálních médií byla hlavním nosičem informací televize, ze které lidé jen pasivně přijímali informace a příliš o nich nediskutovali, případně pouze v okruhu svých blízkých a známých. V dnešní době už tomu tak není, počet televizních stanic se zmnohonásobil a lidé začali informace, které se z tohoto média dozvědí, aktivně sdílet na sociálních sítích a v internetových diskusích, a to před samotným vysíláním, v jeho průběhu i po jeho skončení. Tento jev je typický např. pro pořad Hyde Park Civilizace, který je vysílán na České televizi.

„V naší analýze jsme se v minulém měsíci zaměřili na chování televizních diváků pořadu Hyde Park Civilizace a na diskuse a jejich zásah na vystoupení jednotlivých hostů. Jasným vítězem, co se týče počtu diskusí a jejich zásahu, byl tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, o kterém v daném vysílacím dni své názory sdílelo více než 700 lidí na sociálních sítích a  v internetových diskusích. Podle nástroje SentiOne počet impresí těchto diskusí dosahoval téměř 1 100 000,“ říká Marek Nepožitek, konzultant contentové agentury Newcast.

Význam diskusí a jejich sdílení bude pravděpodobně i nadále narůstat

„Jsme přesvědčeni, že sdílení informací, které příjemcům zprostředkovávají média, bude mít v budoucnu velký potenciál a stane se pravděpodobně i jedním z prodejních ukazatelů reklamních časů v médiích,“ dodává Marek Nepožítek.

O SentiOne

SentiOne je profesionální nástroj pro monitoring sociálních sítí. Je určen pro PR agentury, marketingové a interaktivní agentury a firmy, které mají zájem o sledování své pověsti na síti. Nástroj umožňuje monitorování celého internetu v 9 evropských zemích včetně České republiky a vytváří aktuální databázi s názory uživatelů internetu na značky, produkty, služby a osoby až 5 let do minulosti.

O agentuře Newcast

Newcast je specializovaná digitální contentová agentura zaměřující se na brand content, live brand experiences a speciální media partnerships. V současné době funguje Newcast už ve více než 16 zemích v rámci EU, USA, Latinské Ameriky a Asie a má své ústřední sídlo ve Velké Británii. Využívá mezinárodních zkušeností v oblasti práce s vlastními (owned) médii a staví je do klíčové pozice v rámci integrované komunikace.