Výměna manželek vyvolala bouřlivé reakce na sociálních sítích

Předposlední epizoda pořadu TV Nova Výměna manželek vzbudila velký zájem veřejnosti také na sociálních sítích. Její odezvu sledovala contentová agentura Newcast ve spolupráci se SentiOne. Velký zájem diváků i médií upoutal díl vysílaný 27. května, který pojednával o případu rodiny, jež svými hygienickými návyky zdaleka nenaplňovala dnešní standardy. (TZ)

TV Nova zvolila kontrastní rodiny, kdy na jedné straně byla pracovně vytížená matka, která má ráda čistotu a nebojí se dvou zaměstnání nebo domácích prací, na straně druhé jsme pak mohli vidět ženu, jejímž největším zájmem jsou hry na tabletu, je nezaměstnaná a navíc nemá vžité základní hygienické návyky. Po skončení této epizody jsme byli svědky enormní reakce televizních diváků, kteří se o své pocity začali dělit na sociálních sítích a v internetových diskusích.

„V naší studii jsme se zaměřili na chování televizních diváků pořadu Výměna manželek od 25. května do 1. červa, tedy od okamžiku, kdy v TV běžely upoutávky na tento pořad, až po několik dní od jeho skončení. Lidé těsně po jeho skončení začali své názory masivně sdílet na sociálních sítích a v internetových diskusích v takové míře, jakou tento pořad ještě nezažil, jednalo se téměř o 19 000 diskusí. Podle nástroje SentiOne počet impresí těchto diskusí dosahoval téměř 34 milionů,“ říká Marek Nepožitek, konzultant contentové agentury Newcast, a dodává: „76 % diskutujících o tomto pořadu tvořily ženy.“

Zdroj: SentiOne; 25. 5 – 1. 6. 2015

Zdroj: SentiOne; 25. 5 – 1. 6. 2015

Reality show v našem životě

Tak jako téměř všude na světě i v České republice je tento formát pořadů oblíbený, potvrzuje sociolog Ivan Vodochodský: „Obliba konkrétně tohoto typu pořadů je způsobena tím, že uspokojuje jednu ze základních lidských potřeb, a sice zvědavost, touhu nahlížet do cizího soukromí. Kromě toho je zde ještě jeden moment – možnost srovnávat se s těmi, kdo figurují na televizní obrazovce, a nutno říct, že z tohoto srovnání většina diváků patrně vychází pozitivně, nejsou na tom „ještě tak špatně“ jako ti v televizi, což jim může poskytovat zvláštní pocit uspokojení a sebepotvrzení. Řada diváků přesycených tradiční televizní zábavou vyhledává čím dál větší podivnosti a právě tento formát jim v tom vychází vrchovatě vstříc.“

Mohou reality show ovlivnit samotné chování televizních diváků?

Podle Vodochodského tento formát pořadů jistý vliv na společenské chování má: „Zatímco na společnost jako celek mohou mít tyto pořady spíše negativní vliv tím, že relativizují některé obecné společenské ideály, jako je úcta k soukromí a lidské důstojnosti, preference kulturního chování ve veřejném prostoru atd., v případě jednotlivců mohou mít jak tento negativní, relativizující účinek, tak i opačný, odstrašující čili v důsledku pozitivní efekt.“

O SentiOne

SentiOne je profesionální nástroj pro monitoring sociálních sítí. Je určen pro PR agentury, marketingové a interaktivní agentury a firmy, které mají zájem o sledování své pověsti na síti. Nástroj umožňuje monitorování celého internetu v 22 evropských zemích včetně České republiky a vytváří aktuální databázi s názory uživatelů internetu na značky, produkty, služby a osoby až 5 let do minulosti.

O agentuře Newcast

Newcast je specializovaná digitální contentová agentura zaměřující se na brand content, live brand experiences a speciální media partnerships. V současné době funguje Newcast už ve více než 16 zemích v EU, USA, Latinské Americe a Asii a má své ústřední sídlo ve Velké Británii. Využívá mezinárodních zkušeností v oblasti práce s vlastními (owned) médii a staví je do klíčové pozice v rámci integrované komunikace.