Stanovisko Pirátské strany: Seberte Chovancovi Internet!

Ministr vnitra Chovanec, ale i další vysoce postavení političtí představitelé v České republice, opakovaně napadají dosavadní míru svobody a anonymity Internetu. Pirátská strana tyto snahy o legislativní změny nejen monitoruje, ale aktivně proti nim i veřejně vystupuje. Poslední návrhy z pera ministra Chovance, které lze očekávat spíše v Bělorusku, Číně nebo Íránu, ohrožují fungování svobodného internetu v naší zemi. (TZ)

Z pirátského programu

Dovedete si představit, že vás odstřihnou od Internetu? Nenajdete si jízdní řád, nepošlete bankovní příkaz, neseženete kvalifikovanou práci, nepošlete e-mail a nepřečtete si aktuální zprávy? Proto Piráti prosazují přístup k Internetu jako základní právo.

Lidé Internet používají pro práci, vzdělávání, zábavu i sociální kontakt. Mají právo se cítit znepokojeni, pokud jim někdo Internet zakazuje nebo jim blokuje přístup k informacím, které hledají. Pirátská strana prosazuje, aby stát do komunikace mezi lidmi na Internetu nijak nezasahoval.

Státy proto nesmí Internet vypínat, odpojovat lidi a blokovat přístup podle seznamu zakázaných stránek. Stát totiž ani nesmí sledovat přenášené informace, které by mu to umožnily, a to ani prostřednictvím poskytovatelů internetového připojení.

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Právo na rychlé připojení k Internetu má být zařazeno mezi základní lidská práva jako ve Finsku. Společnost musí směřovat investice do infrastruktury, odstranění bariér a vhodného územního plánování, a vytvořit tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet. Jednotlivé způsoby připojení nesmí být diskriminovány a musí být zachována síťová neutralita.

Pirátská strana uznává přirozené právo na důvěrnost komunikace, její anonymitu a šifrování. Informace, které se ukládají o konkrétních uživatelích by měly být poskytnuty dále pouze se souhlasem uživatele nebo na základě rozhodnutí soudu.

Tak mluví Pirátský program, ale co říká současný ministr vnitra?

Pan ministr Chovanec ve vyjádření pro Lidové noviny uvedl, že by rád vedl veřejnou diskuzi o větší identifikaci uživatelů Internetu.

Ministr Chovanec uvedl:

„Kdybych teď řekl, že bych chtěl, aby každý uživatel internetu byl identifikován, tak se na mě vrhnou všichni. Ale podle mě nastala doba k debatě, jak se tímto směrem posunout,“

Problém je v tom, že se podle něj nemá vést debata o akceptovatelnosti změny, ale jen o jejím provedení. To není diskuze. Spíš to na Piráty působí, jako by nevěděl, jak na to, a čekal na rady.

Rádi poradíme další citací z našeho programu:

„Pirátská strana prosazuje koncept dobrovolné a bezplatné digitální identity každého občana. Takové, ve které bude mít možnost z anonymity Internetu vystoupit. Digitální identita (např. elektronický podpis nebo openID) potom usnadní jednání s úřady, podepisování petic, nakupování, online diskuse a umožní i volit po Internetu.“

V demokratickém státě je nepřijatelné, aby veřejné telekomunikace a represivní složky státní moci spadaly pod stejné ministerstvo. Obě oblasti vyžadují zcela protichůdné přístupy, a proto si ministr rozhodující o obojím musí vybrat, jestli upřednostní jedno na úkor druhého, nebo naopak. Pro Ministerstvo vnitra České republiky jsou veřejné telekomunikace jen okrajovou oblastí, o kterou od začátku nikdo nestál. Každého ministra vnitra tak zcela logicky časem napadne omezit právo na soukromí, nebo listovní tajemství. Potřeby policie jsou pro něj důležitější. Ministr Chovanec proto s podobným nápadem rozhodně není první, a dokud nebudou veřejné komunikace svěřeny do působnosti jiného ministerstva, budeme neustále svědky represivních návrhů, omezující naší svobodu.

Ministr ze svého původního prohlášení pomalu couvá. Přesnost dalšího zásadního vyjáření, které zprostředkovaně otiskla Mladá fronta, pak v dalších dnech ve svém stanovisku zpochybnil.

„MF DNES v článku tvrdí, že Chovanec má choutky na omezení svobodného přístupu k internetu, podobně jako v Číně. Ministr Chovanec tvrdí, že vydavatelství Mafra není nezávislé médium a vede předvolební kampaň pro pana Babiše. Musíme s politováním konstatovat, že pravdu mají asi oba.“ glosuje Martin Šmída, předseda Pirátů v Olomouckém kraji.

Totalitní nápady ministra Chovance nejsou ojedinělé, nesmí zapadnout ani cenzura Internetu prosazovaná ministrem Babišem v rámci loterijního zákona.

Související odkazy:
Vyádření ministra Chovance pro Lidové noviny
Prohlášení MVČR – dementi článku MF Dnes