Za kamerové systémy v bytových domech hrozí pokuta až 5 mil. Kč

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal nové stanovisko pro bytová družstva a SVJ, která na ochranu majetku používají kamerové systémy. Stanovisko přináší souhrn povinností, která musí nově dodržovat A poměrně striktně vymezuje podmínky, za kterých lze kamery použít. Přesto lze očekávat, že mnoho bytových domů nebude s podmínkami úřadu v souladu. V těchto případech se ovšem vystavují sankci až 5 milionů Kč. (TZ)

„Nové stanovisko se vztahuje na kamerové systémy umístěné v bytových domech, případně na jejich vnějších pláštích. Aby je bytová družstva a SVJ mohla používat, musí nově splnit řadu povinností, které jim ukládá zákon na ochranu osobních údajů. „Pověsit si na vnější plášť domu průmyslovou kameru dnes není jen tak. Právně to není vůbec jednoduché vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů“, říká Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz. “

Kamerový systém ano, či ne?

Nejprve je nutno posoudit, zda je přítomnost kamer vůbec nutná. Je instalace kamerového systému nezbytná pro ochranu majetku a nebude příliš zatěžovat soukromí jednotlivých obyvatel domu? Nedají se kamery nahradit jiným, z pohledu ochrany soukromí méně invazivním opatřením (např. mřížemi)? Ondřej Preuss radí, aby si obyvatelé daného domu sepsali všechna pro a proti a měli důvodnost existence kamerového systému dobře promyšlenu a vyargumentovánu.

Kamerový systém musíte nahlásit na úřadu!

Pokud se rozhodnete pořídit kamerový systém, musíte se coby jeho provozovatel registrovat u úřadu jako správce osobních údajů. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách uoou.cz, musíte ji však udělat ještě před tím, než začnete natáčet, ideálně tedy ještě před instalací kamer. „Chybějící registrace je velký problém a je sama o sobě důvodem pro udělení sankce,“ varuje Ondřej Preuss a dále upozorňuje:„Jedná se bohužel o problém, který je velmi rozšířen, protože mnoho BD a SVJ o registrační povinnosti vůbec neví“.

Pozor na to, co kamerami sledujete…

Nastavení kamerového systému a úhel snímání je vždy třeba pečlivě zvážit s ohledem na to, aby co nejméně zasahoval do soukromí těch, které kamera natáčí. V této souvislosti úřad vyjmenovává prostory, kde kamerové systémy vesměs vadit nebudou (vnější plášť budov, sklepy, půdy, garáže, schránky apod.). Kamery by rovněž neměly vadit u vstupních dveří, schodišť a výtahů. Advokát Ondřej Preuss v této souvislosti zdůrazňuje: “Kamerový systém by neměl natáčet například vstupy do jednotlivých bytů, neboť tím může dojít podle úřadu k zásahu do soukromí těch, kteří takové byty nejen obývají, ale i příležitostně navštěvují.”

Před začátkem natáčení informujte a mějte souhlas obyvatel domu

„Nikdy nespouštějte kamerové systémy bez toho, abyste pečlivě informovali všechny, kteří v domě bydlí, o tom, co, proč a jakým způsobem budete natáčet. Vyhnete se tím řadě problémů a předejdete případným stížnostem u úřadu,“ upozorňuje Ondřej Preuss.

Před spuštěním kamerového systému je dobré mít souhlas všech obyvatel domu. „Nespoléhejte na většinu, protože ta podle úřadu není dostatečná, zdůrazňuje Ondřej Preuss. Prakticky to lze vyřešit tak, že na členské schůzi příslušného družstva nebo schůzi společenství vlastníků se všichni, kdo dům obývají, pod souhlas podepíší. Ty, kteří na schůzi nedorazí, obejděte. Souhlas rovněž pravidelně aktualizujte o nově přistěhované a odstěhované. Do prostor, které sledujete, umístěte tabulku s výstižným upozorněním pro „náhodné kolemjdoucí“ nebo „příležitostné návštěvníky“.

Zabezpečení systému a doba jeho uchovávání

Přenosovou soustavu a záznamové zařízení mějte náležitě zabezpečeno, aby nedošlo k úniku záznamu. Technické řešení zabezpečení konzultujte s dodavatelem technologie. Rovněž přístup k systému zabezpečte heslem a k zařízení umožněte přístup pouze pečlivě vybraným osobám. Pamatujte, že podle úřadu by doba uchování záznamu neměla být delší než 14 dnů.

Celý text stanoviska naleznete pod tímto odkazem.

Věříme, že Vám výše uvedené informace poslouží k tomu, aby Váš kamerový systém fungoval v souladu s platnou legislativou, a Vy tak ve Vašem BD nebo SVJ nemuseli řešit zbytečné právní komplikace, které by vyústily v pokuty, a to až do výše 5 mil. Kč. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

O portálu dostupnyadvokat.cz

Dostupnyadvokat.cz našel inspiraci v podobných službách, které úspěšně fungujícími v zahraničí, a to zejména ve Velké Británii. Myšlenka vytvoření podobného nástroje pro Českou republiku, kterým lze otevřít svět advokacie úplně každému vznikla v roce 2010. O čtyři roky později byl pak spuštěn web, který je skutečným nástrojem, jak klientovi zajistit kvalitní, rychlou a dostupnou právní službu za předem jasně dohodnutou cenu.

Dostupnyadvokat.cz pomůže široké veřejnosti vyřešit právní otázky z oblasti práva nemovitostí, pracovního práva, převodu motorových vozidel a dalších oborů. Poskytuje také možnost konzultace individuálních právních případů. Veškeré úkony si klient objedná jednoduše on-line. Vybírat přitom může z předem sestavených balíčků, které jsou vytvořeny na míru potřebám klienta.