Monster: Pro českého IT profesionála jsou důležité nemateriální benefity

Společnost Monster, odborník na vyhledávání pracovních pozic v informačních technologiích, realizovala výzkum mezi profesionály pracujícími v této oblasti. Ten například ukázal, že mnoho nabízených benefitů je ajťáky považováno za samozřejmé a že IT firmy, které chtějí přitáhnout nové kolegy, by se měly vzdát direktivního způsobu řízení nebo by měly nabídnout volnou pracovní dobu a možnost práce z domova.  Výsledky výzkumu si můžete prohlédnout i ve formě přehledné infografiky. (TZ)

x-Monster-Kdo je ajťák

Co charakterizuje IT profesionála?

Výzkum společnosti Monster ukázal, že pro ajťáky je typické, že jsou kreativní a vždy se snaží k řešení problému přistupovat svým vlastním způsobem. Taky se chtějí neustále učit, vzdělávat, profesně růst a zlepšovat sebe sama. Jsou to, až na výjimky, normální lidé, kteří milují svou práci a jsou schopni a ochotni pracovat mnoho hodin nad rámec běžné pracovní doby. Ačkoli ajťák není exotem odtrženým od reality, občas se i s takovým člověkem můžete setkat.

Čím uspokojíte ajťáka?

Ajťák nejefektivněji pracuje, pokud je aktivovaný výzvou. Největší uspokojení pociťuje, když se mu podaří vyřešit problém, který má reálný dopad. Nechce pracovat na nudných projektech, u kterých postrádá hlubší smysl. Nejraději se věnuje takovým projektům, které budou užitečné a budou aplikovatelné v reálném životě.

Aby však mohl nacházet elegantní řešení, potřebuje spousty kávy. Pokud nedostane kafe, tak nepohrdne alespoň čajem.

Jak ajťáka ve firmě udržíte?

“IT profesionálové musí mít pocit, že se věnují smysluplnému projektu a že mají relativní volnost při plnění přidělených úkolů. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že ajťáci jsou inteligentní a rozumní lidé, kteří si jsou vědomi zodpovědnosti vůči svému zaměstnavateli. Ve většině případů nepotřebují, aby nad nimi šéf stál a kontroloval každý jejich krok. Firmy, které tento nedirektivní způsob řízení aplikují, si pochvalují loajalitu svých zaměstnanců,” říká Petr Kubačka, ředitel Monster Career CZ.

Ajťák do práce chodí rád, když cítí, že díky pracovním úkolům má možnost zlepšit sám sebe a podílí se na řešení různorodých projektů. Pro lidi pracující v IT je také důležité, aby je obklopovala pohodová pracovní atmosféra. Ta by měla být utvářena kolektivem kolegů.

Ajťáci nejsou žádnými asociály. Naopak si uvědomují, že úspěšná realizace projektu by nebyla bez kolegů možná. Tým je pro ně důležitý také kvůli tomu, že v něm dobře probíhá další vzdělávání. Například formou interních týmových workshopů.

Jaké benefity mají lidé pracující v IT v oblibě?

IT profesionálové díky své práci dostávají jak klasické, tak i méně obvyklé benefity. Mezi ty běžné se řadí dobré finanční ohodnocení, dostatek dovolené, stravenky, káva a pití zdarma na pracovišti nebo příspěvek na dopravu. Tyto benefity ajťáci považují za samozřejmé, a proto se o nich na pohovorech ani nezmiňují.

K méně častým, ale o to více lákavým benefitům, patří zejména možnost dalšího vzdělávání, které se může odehrávat jak uvnitř firmy, tak s pomocí externích expertů. Dále IT profesionálové ocení pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova, kurzy cizích jazyků nebo to, že můžou pracovat v příjemném prostředí.

Výzkum jasně ukázal, že benefity, které IT profesionálové nejvíce ocení, nejsou materiálního charakteru, ale spíše nemateriální a mají vztah k osobnímu štěstí a uspokojení z práce.

Chcete odradit ajťáka od práce pro vás?

Když se IT profík zabývá pouze nudnými a stereotypními projekty, které mu neumožňují žádný osobní a profesionální růst, buďte si jistí, že se při první příležitosti začne rozhlížet po nových pracovních výzvách. Pokud však pociťuje, že se má co učit a že stále existují tajemství, která technologie skrývají, bude rád chodit do práce a bude k vaší společnosti loajální.

Ajťáci nechtějí být pouhými vykonavateli direktivních rozkazů. Chtějí přicházet s vlastními návrhy řešení a chtějí dělat věci tak, jak si myslí, že to je nejlepší. Pokud se však setkají s opačným přístupem, neváhají začít uvažovat o změně zaměstnání.

Pokud se chcete co nejrychleji zbavit svého IT kolegy, uvrhněte ho do sociální izolace. Výzkum ukázal, že ačkoli jsou ajťáci často prezentováni jako uzavření asociálové, opak je pravdou. IT profesionálové potřebují být součástí komunikativního a vstřícného kolektivu složeného z lidí podobného zaměření.

Kvalitativní výzkum byl realizován v průběhu léta roku 2015 a měl formu rozhovorů s dvanácti IT profesionály.

O Monster

Jeff Taylor, zakladatel společnosti Monster, hned na úsvitu dějin internetu nabídl lidem hledajícím práci možnost, jak si ji přes internet najít. Monster se stal pětistou čtyřicátou pátou registrovanou .com doménou a stal se tak vůbec prvním veřejným vyhledávačem práce na internetu.

V současné době tento portál nabízí miliony pracovních pozic po celém světě a  je světovou jedničkou na trhu práce. Má lokální zastoupení na klíčových trzích v Severní a Jižní Americe, Evropě, Asii a Austrálii a vedle hledání a nabízení pracovních pozic poskytuje klientům i personalizované poradenství. Pro zaměstnavatele nabízí Monster prostřednictvím online služeb velmi efektivní zacílení rozličných cílových skupin uživatelů.

V lednu 2009 vstoupila společnost Monster přímo na český trh, zároveň se spuštěním nového portálu ve 24 zemích celého světa. Od roku 2009 tak čeští uchazeči o práci získali přístup i k pracovním pozicím z celého světa. V Česku Monster působí již od roku 1999, původně jako provozovatel portálu Jobpilot.cz.  V čele české pobočky Monster Career CZ stojí Petr Kubačka.