Ženy v Česku stále vydělávají méně peněz. Na manažerských pozicích jsou ale platy srovnané

P R A H A,   18. KVĚTNA 2016 – Česká republika je na třetím místě v Evropské Unii ve výši takzvané „gender pay gap“, tedy rozdílu mezi průměrnými platy žen a mužů. Muži berou podle dat Eurostatu z roku 2014 v průměru o 22,1 % větší platy než ženy. Na manažerských pozicích ale firmy rozdíly nedělají. Vyplývá to z údajů společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání vrcholových manažerů. (TZ)

Spravedlnost někdy zůstává při výplatách kvůli rozdílu pohlaví stranou. „K narovnávání platů podle dostupných výzkumů nedochází, naopak jsme na třetím místě v Evropě ve výši gender pay gap,“ říká socioložka Lenka Formánková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a dodává, že snižování rozdílů je obecně spojeno se zvýšením rovnosti ve společnosti a s opouštěním od tradičního pojetí rolí žen a muže, tedy ženy jako primárně pečovatelky a muže jako chlebodárce.

Podle dat statistického úřadu Evropské Unie je větší nerovnost mezi muži a ženami pouze v Rakousku a Estonsku. „V Rakousku ale za rozdílem stojí s největší pravděpodobností právě patriarchální myšlení. Spousta žen je u našich jižních sousedů v domácnosti,“ říká Marek Huml, Managing Partner ve společnosti Stanton Chase.

Rozdílné platy se ale netýkají vrcholových manažerů. Velké korporace v dnešní době naopak velmi často mají interní kvóty na poměr žen ve vedeních kvůli diverzitě. „V celé Evropě včetně České republiky jsem se nesetkal s tím, že bychom při dosazování kandidáta na pozici pracovali s dvěma rozdílnými platy pro muže a ženy,“ vysvětluje Huml poměry na vrcholových místech ve firmách.

„Microsoft považuje za samozřejmost, že ženy i muži  mají za stejnou práci dostat stejnou odměnu. Jednou z našich hlavních hodnot je podpora diverzity a rovných příležitostí, aby se každý mohl rozvíjet a dosahovat úspěchu,“ říká Biljana Weber, generální ředitelka společnosti Microsoft v České republice.

Rostoucí počet žen ve vedení firem je žádoucí. Společnosti s vyšším podílem zástupkyň něžného pohlaví na klíčových postech mívají podle odborníků vyšší zisky a lepší hodnocení na burze.

O společnosti Stanton Chase

Mezinárodní společnost Stanton Chase je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti Executive Search. Hlavním cílem společnosti je budování profesionálních manažerských týmů pro klienty na celém světě.  Společnost byla založena v roce 1990 a v současné době působí v 72 pobočkách ve 42 zemích Asie, Evropy a Ameriky. Klíčem úspěchu firmy je důraz na profesionalitu zaměstnanců, jedinečná strategie, výborná znalost klienta, schopnost naslouchat a flexibilně se přizpůsobit jeho potřebám.